Skip to content

02/09/2020 News

Giá CP LPG thế giới Saudi Aramco

Giá CP LPG thế giới Saudi Aramco        
Saudi Aramco  CP price for LPG        
             
TotalEnergies cung cấp gas bồn, bình, LPG công nghiệp cho hơn 200 khách hàng tại miền nam. TotalEnergies lắp đặt miễn phí
hệ thống bồn gas , bình gas LPG công nghiệp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
             
             
YEAR MONTH PROPANE US$ BUTANE US$      
2021 May  495 575      
2021 Febuary 605 585      
2021 January 550 530      
2020 September 365 355      
2020 August 365 345      
2020 July 360 340      
2020 June 350 330      
2020 May 340 340      
2020 April 230 240      
2020 March 430 480      
2020   February 505 545      
2020   January 565 590      
2019 December 440 445      
2019 November 430 445      
2019 October 420 435      
2019 September 350 360      
2019 August 370 360      
2019 July 375 355      
2019 June 430 415      
2019 May 525 530      
2019 April 515 535      
2019 March 490 520      
2019   February 440 470      
2019   January 430 320      
2018 December 445   415        
2018 November 540 525        
2018 October 655 655      
2018 September 600 635      
2018 August 580 595      
2018 July 555 570      
2018 June 560 560      
2018 May 500 505      
2018 April 480 465      
2018 March 480 465      
2018   February 525 505      
2018   January 590 570       
2017 December 590 570      
2017 November 575 580      
2017 October 575 580      
2017 September 480 500      
2017 August 420 460      
2017    July 345 365      
2017   June 385 390      
2017   May 385 390      
2017   April 430 490      
2017   March 480 600      
2017   February 510 600      
2017   January 435 495      
2016   December 380 420      
2016   November 390 440      
2016   October 340 370      
2016   September 295 320      
2016   August 285 290      
2016   July 295 310      
2016   June 330 365      
2016   May 325 380      
2016   April 320 350      
2016   March 290 320      
2016   February 285 315      
2016   January 345 390