Skip to content

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dầu nhớt công nghiệp hóa chất của TotalEnergies là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng và các chi tiết cơ khí. Bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Mô tả Phân loại theo chuẩn quốc tế Phân loại theo nhà sản xuất
ALTIS EM 2 Là mỡ Polyurea chịu tốc độ cao và nhiệt độ cao, ALTIS EM 2 được thiết kế đặc biệt bôi trơn các vòng bi động cơ điện.
 • DIN 51502 K 2P-20
 • ISO 6743-9:L-XBFEA 2
 • NLGI Grade 2

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị​:

 • DANIELI
ALTIS SH 2 ALTIS SH 2 là sản phẩm đứng đầu của dòng sản phẩm mỡ tổng hợp được thiết kế cho các ứng dụng tại nhà máy và bôi trơn suốt đời.
 • DIN 51502 KP2R-40
 • ISO 6743-9:L-XDFEB 2
 • NLGI Grade 2

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị: 

 • CHONGQING
 • CNBM-HCRDI
 • CNBM-SINOMA
CARTER SG​ 100 Carter SG là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng thế hệ mới có hiệu suất ưu việt dành cho các hộp số tiêu chuẩn, côn, hành tinh và trục vít bánh vít. Với công nghệ dầu gốc mới Polyalkylene glycol cung cấp hiệu quả chống cực áp vượt trội, hệ số ma sát cực thấp và tính chống trượt cao.
 • DIN 51517 – 3: CLP PG
 • ISO 12925-1 CKT
 
CARTER SG​ 150 Carter SG là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng thế hệ mới có hiệu suất ưu việt dành cho các hộp số tiêu chuẩn, côn, hành tinh và trục vít bánh vít. Với công nghệ dầu gốc mới Polyalkylene glycol cung cấp hiệu quả chống cực áp vượt trội, hệ số ma sát cực thấp và tính chống trượt cao.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKT, ISO 6743-6 CKT
 
CARTER SG​ 220 Carter SG là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng thế hệ mới có hiệu suất ưu việt dành cho các hộp số tiêu chuẩn, côn, hành tinh và trục vít bánh vít. Với công nghệ dầu gốc mới Polyalkylene glycol cung cấp hiệu quả chống cực áp vượt trội, hệ số ma sát cực thấp và tính chống trượt cao.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKT, ISO 6743-6 CKT
 
CARTER SG​ 320 Carter SG là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng thế hệ mới có hiệu suất ưu việt dành cho các hộp số tiêu chuẩn, côn, hành tinh và trục vít bánh vít. Với công nghệ dầu gốc mới Polyalkylene glycol cung cấp hiệu quả chống cực áp vượt trội, hệ số ma sát cực thấp và tính chống trượt cao.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKT, ISO 6743-6 CKT

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị: 

 • BPEG
CARTER SG​ 460 Carter SG là loại dầu tổng hợp bôi trơn bánh răng thế hệ mới có hiệu suất ưu việt dành cho các hộp số tiêu chuẩn, côn, hành tinh và trục vít bánh vít. Với công nghệ dầu gốc mới Polyalkylene glycol cung cấp hiệu quả chống cực áp vượt trội, hệ số ma sát cực thấp và tính chống trượt cao.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKT, ISO 6743-6 CKT

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị: 

 • BPEG
CARTER SH 1000 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER SH 150 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER SH 220 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER SH 320 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER SH 460 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER SH 680 CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt.
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 6743-6 CKD, ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON 
 •  DAVID BROWN
 •  FLENDER
 • USINOR FT 161
 •  MÜLLER WEINGARTEN 
 • AGMA 9005 - E02
CARTER XEP 150 CARTER XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này đặc biệt liên quan đến đặc tính bảo vệ chống rỗ tế vi và chống ăn mòn. Phụ gia đặc biệt của CARTER XEP giúp giảm đáng kể sự mài mòn của bánh răng và các chi tiết cơ khí.
 • AGMA 9005-E02 EP
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • FLENDER, Gears
 • DANIELI
CARTER XEP 220 CARTER XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này đặc biệt liên quan đến đặc tính bảo vệ chống rỗ tế vi và chống ăn mòn. Phụ gia đặc biệt của CARTER XEP giúp giảm đáng kể sự mài mòn của bánh răng và các chi tiết cơ khí.
 • AGMA 9005-E02 EP
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • FLENDER, Gears
 • DANIELI
CARTER XEP 320 CARTER XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này đặc biệt liên quan đến đặc tính bảo vệ chống rỗ tế vi và chống ăn mòn. Phụ gia đặc biệt của CARTER XEP giúp giảm đáng kể sự mài mòn của bánh răng và các chi tiết cơ khí.
 • AGMA 9005-E02 EP
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • FLENDER ,Gears
 • DANIELI
 • BPEG
 • CNBM-HCRDI 
CARTER XEP 460 CARTER XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này đặc biệt liên quan đến đặc tính bảo vệ chống rỗ tế vi và chống ăn mòn. Phụ gia đặc biệt của CARTER XEP giúp giảm đáng kể sự mài mòn của bánh răng và các chi tiết cơ khí.
 • AGMA 9005-E02 EP
 • DIN 51517-3 CLP
 • ISO 12925-1 CKD
 • US Steel 224

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • FLENDER ,Gears
 • DANIELI
 • BPEG
DACNIS SH 32  DACNIS SH là dầu tổng hợp gốc PAO bôi trơn máy nén khí trục vít.
 • ISO 6743-3 DAJ, ISO-L-MAB

 

Đáp ứng nhu cầu của:

 • ATLAS COPCO
 • BAUER
 • COMPAIR
 • DRESSER RAND
 • HYDROVAN
DACNIS SH 46 DACNIS SH là dầu tổng hợp gốc PAO bôi trơn máy nén khí trục vít.
 • ISO 6743-3 DAJ, ISO-L-MAB

 

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • SAUER AND SOHN

Đáp ứng nhu cầu của:

 • ATLAS COPCO
 • BAUER
 • COMPAIR
 • DRESSER RAND
 • HYDROVAN
DACNIS SH 68 DACNIS SH là dầu tổng hợp gốc PAO bôi trơn máy nén khí trục vít.
 • ISO 6743-3 DAJ

Đáp ứng nhu cầu của:

 • ATLAS COPCO
 • BAUER
 • COMPAIR
 • DRESSER RAND
 • HYDROVAN
FINAVESTAN A 100B FINAVESTAN A 100B là dầu trắng dùng trong dược phẩm và hóa mỹ phẩm.
 • EU 2011/10/EC
 • 21 CFR 178.3620(a), 21 CFR 178.3570
 • Halal approved
 • NSF H1 ,NSF 3H
 • Pharmacopeia approved

 

FINAVESTAN A 360B FINAVESTAN A 360B là dầu trắng dùng trong dược phẩm và hóa mỹ phẩm.
 • EU 2011/10/EC
 • 21 CFR 178.3620(a), 21 CFR 178.3570
 • Halal approved
 • NSF H1 ,NSF 3H
 • Pharmacopeia approved

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • BURCKHARD, Process and manufacturing
STATERMIC NR Mỡ bôi trơn đặc biệt với công thức chứa flo lỏng sử dụng ở nhiệt độ cao và nơi có sự hiện diện của dung môi hoặc hơi axít.
 • DIN 51502 KFKP2U-25
 • Halal approved
 • ISO 6743-9:L-XBGDB 2
 • NLGI Grade 2

Chấp thuận của nhà chế tạo thiết bị:

 • CHONGQING