Skip to content

TotalEnergies không ngừng nỗ lực để áp dụng những công nghệ và phương pháp tiên tiến nhất trong việc sản xuất và cho ra đời các dòng sản phẩm dầu nhớt đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Không những chỉ là các dòng dầu nhớt phục vụ cho phương tiện vận chuyển, mà còn có các sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp.