Skip to content

TotalEnergies còn có các dòng sản phẩm dầu nhớt phục vụ cho ngành công nghiệp. Các sản phẩm này được đặc chế riêng để giúp bôi trơn cũng như hỗ trợ tối đa trong quá trình vận hành của các máy móc, trang thiết bị công nghiệp nhằm mang lại hiệu suất cao nhất.