Skip to content

25/05/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 5/2023

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 

 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)

 Vinagas 12kg
(VNĐ/ bình)
 

1 TỈNH AN GIANG             213,500                428,200        1,297,800               388,400             1,431,200             375,400
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU             214,500                430,200        1,303,800               389,400             1,438,200  
3 TỈNH BẠC LIÊU             214,500                430,200        1,303,800               389,400             1,438,200  
4 TỈNH BẾN TRE             213,500                428,200        1,297,800               388,400             1,431,200  
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG             213,500                443,200        1,297,800               394,400             1,431,200  
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC             213,500                444,200        1,297,800               394,400             1,431,200  
7 TỈNH BÌNH THUẬN             213,500                428,200        1,297,800               388,400             1,431,200  
8 TỈNH CÀ MAU             216,500                433,200        1,312,800               392,400               349,400           1,449,200  
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ             220,500                441,700        1,301,800               400,400             1,431,200             397,400
10 TỈNH DAKLAK             218,500                438,200        1,328,800               397,400             1,468,200  
11 TỈNH DAK NÔNG             218,500                438,200        1,328,800               397,400             1,468,200  
12 TỈNH ĐỒNG NAI             212,500                426,200        1,290,800               389,400             1,438,200  
13 TỈNH ĐỒNG THÁP             211,500                424,200        1,284,800               388,400             1,431,200  
14 TỈNH HẬU GIANG             216,500                433,200        1,312,800               388,400             1,431,200             375,400
15 TỈNH KHÁNH HÒA             216,500                433,200        1,312,800               392,400             1,449,200  
16 TỈNH KIÊN GIANG             216,500                433,200        1,312,800               388,400             1,431,200  
17 TỈNH LÂM ĐỒNG             216,500                433,200        1,312,800               392,400             1,449,200  
18 TỈNH LONG AN             212,500                426,200        1,290,800               393,400             1,431,200  
19 TỈNH NINH THUẬN             219,500                449,200        1,331,800               398,400             1,472,200  
20 TỈNH SÓC TRĂNG             214,500                430,200        1,303,800               388,400             1,431,200  
21 TỈNH TÂY NINH             214,500                430,200        1,303,800               389,400             1,438,200  
22 TỈNH TIỀN GIANG             212,500                426,200        1,290,800               388,400             1,431,200  
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             222,500                453,200        1,354,800               405,500             1,495,350  
24 TỈNH TRÀ VINH             214,500                430,200        1,303,800               388,400             1,431,200  
25 TỈNH VĨNH LONG             214,500                430,200        1,303,800               392,400             1,449,200  
26 TỈNH GIA LAI             225,500                453,200        1,375,800               415,400             1,523,200  
27 TỈNH KON TUM             225,500                453,200        1,375,800               406,400             1,504,700  
28   TỈNH HẢI DƯƠNG                       437,000               398,900           1,525,350  
29   TỈNH LẠNG SƠN                       452,000               419,900           1,525,350  
30   TỈNH QUẢNG NINH                       437,000               399,900           1,525,350  
31   TỈNH NAM ĐỊNH                       441,000               403,900           1,525,350  
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                       432,000               393,900           1,525,350  
33   TỈNH THÁI BÌNH                       439,000               400,900           1,525,350  
34   TỈNH HƯNG YÊN                       438,000               399,900           1,525,350  
35   TỈNH BẮC GIANG                       446,000               413,900           1,525,350  
36   TỈNH BẮC NINH                       440,000               407,900           1,525,350  
37   TỈNH HÀ GIANG                       500,000               441,400           1,612,350  
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI               241,750                   441,000               403,900           1,525,350  
39   TỈNH LÀO CAI                       508,000               461,400           1,612,350  
40   TỈNH HÀ NAM                       436,000               400,900           1,525,350  
41   TỈNH THÁI NGUYÊN                       469,000             1,586,350  
42   TỈNH PHÚ THỌ                       448,000               415,900           1,525,350  
43   TỈNH SƠN LA                       483,000               453,900           1,525,350  
44   TỈNH VĨNH PHÚC                       463,000               424,900           1,586,350  
45   TỈNH YÊN BÁI                       485,500             1,621,850  
46   TỈNH HÒA BÌNH                       469,500             1,621,850  
47   TỈNH TUYÊN QUANG                       481,500             1,621,850  
51   TỈNH NGHỆ AN                       463,500             1,560,850  
50   TỈNH HÀ TĨNH                       456,500             1,560,850  
52   TỈNH QUẢNG NAM                    465,701        1,419,986               442,096               423,153           1,638,139  
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                    453,828        1,419,986               447,096               423,153           1,638,139  
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                    458,755        1,433,895               447,335      
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                    439,789        1,360,569               447,335               438,568    
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                    453,447          
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                    453,833        1,419,986        
58   TỈNH PHÚ YÊN                    411,406        1,201,513        
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                    433,833        1,419,986