Skip to content

26/04/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 4/2023

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG              212,500                  426,200         1,291,300                 386,400               1,423,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU              213,500                  428,200         1,297,300                 387,400               1,430,700
3 TỈNH BẠC LIÊU              213,500                  428,200         1,297,300                 387,400               1,430,700
4 TỈNH BẾN TRE              212,500                  426,200         1,291,300                 386,400               1,423,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG              212,500                  441,200         1,291,300                 392,400               1,423,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC              212,500                  442,200         1,291,300                 392,400               1,423,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN              212,500                  426,200         1,291,300                 386,400               1,423,700
8 TỈNH CÀ MAU              215,500                  431,200         1,306,300                 390,400                             -               1,441,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ              219,500                  439,700         1,295,300                 398,400               1,423,700
10 TỈNH DAKLAK              217,500                  436,200         1,322,300                 395,400               1,460,700
11 TỈNH DAK NÔNG              217,500                  436,200         1,322,300                 395,400               1,460,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI              211,500                  424,200         1,284,300                 387,400               1,430,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP              210,500                  422,200         1,278,300                 386,400               1,423,700
14 TỈNH HẬU GIANG              215,500                  431,200         1,306,300                 386,400               1,423,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA              215,500                  431,200         1,306,300                 390,400               1,441,700
16 TỈNH KIÊN GIANG              215,500                  431,200         1,306,300                 386,400               1,423,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG              215,500                  431,200         1,306,300                 390,400               1,441,700
18 TỈNH LONG AN              211,500                  424,200         1,284,300                 391,400               1,423,700
19 TỈNH NINH THUẬN              218,500                  447,200         1,325,300                 396,400               1,464,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG              213,500                  428,200         1,297,300                 386,400               1,423,700
21 TỈNH TÂY NINH              213,500                  428,200         1,297,300                 387,400               1,430,700
22 TỈNH TIỀN GIANG              211,500                  424,200         1,284,300                 386,400               1,423,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              221,500                  451,200         1,348,300                 403,500               1,487,850
24 TỈNH TRÀ VINH              213,500                  428,200         1,297,300                 386,400               1,423,700
25 TỈNH VĨNH LONG              213,500                  428,200         1,297,300                 390,400               1,441,700
26 TỈNH GIA LAI              224,500                  451,200         1,369,300                 413,400               1,515,700
27 TỈNH KON TUM              224,500                  451,200         1,369,300                 404,400               1,497,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG                240,750                     435,000                 396,900             1,517,850
29   TỈNH LẠNG SƠN                240,750                     450,000                 417,900             1,517,850
30   TỈNH QUẢNG NINH                240,750                     435,000                 397,900             1,517,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH                240,750                     439,000                 401,900             1,517,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                240,750                     430,000                 391,900             1,517,850
33   TỈNH THÁI BÌNH                240,750                     437,000                 398,900             1,517,850
34   TỈNH HƯNG YÊN                240,750                     436,000                 397,900             1,517,850
35   TỈNH BẮC GIANG                240,750                     444,000                 411,900             1,517,850
36   TỈNH BẮC NINH                240,750                     438,000                 405,900             1,517,850
37   TỈNH HÀ GIANG     -                         498,000                 439,400             1,604,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI                240,750                     439,000                 401,900             1,517,850
39   TỈNH LÀO CAI     -                         506,000                 459,400             1,604,850
40   TỈNH HÀ NAM                240,750                     434,000                 398,900             1,517,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN                278,750                     467,000   -                 1,578,850
42   TỈNH PHÚ THỌ                240,750                     446,000                 413,900             1,517,850
43   TỈNH SƠN LA                240,750                     481,000                 451,900             1,517,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC                240,750                     461,000                 422,900             1,578,850
45   TỈNH YÊN BÁI     -                         483,500   -                 1,614,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                         467,500               1,614,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG     -                         479,500   -                 1,614,350
51   TỈNH NGHỆ AN     -                         454,500                             -               1,553,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                       461,500   -                 1,553,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                            -                    463,701         1,413,486                 440,096                 421,153             1,630,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            -                    451,828         1,413,486                 445,096                 421,153             1,630,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                            -                    456,755         1,427,395                 445,335                             -                              -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                            -                    437,789         1,354,069                 445,335                 436,568                            -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                            -                    451,447                        -                               -                               -                              -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                            -                    451,833         1,413,486                             -                               -                              -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                            -                    409,406         1,195,013                             -                               -                              -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                            -                    431,833         1,413,486                             -                               -                              -