Skip to content

09/01/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 1/2023

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG                 219,500                    440,700            1,336,800                   400,400                  1,476,200
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                 220,500                    442,700            1,342,800                   401,400                  1,483,200
3 TỈNH BẠC LIÊU                 220,500                    442,700            1,342,800                   401,400                  1,483,200
4 TỈNH BẾN TRE                 219,500                    440,700            1,336,800                   400,400                  1,476,200
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG                 219,500                    455,700            1,336,800                   406,400                  1,476,200
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC                 219,500                    456,700            1,336,800                   406,400                  1,476,200
7 TỈNH BÌNH THUẬN                 219,500                    440,700            1,336,800                   400,400                  1,476,200
8 TỈNH CÀ MAU                 222,500                    445,700            1,351,800                   404,400                   314,500                1,494,200
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ                 226,500                    454,200            1,340,800                   412,400                  1,476,200
10 TỈNH DAKLAK                 224,500                    450,700            1,367,800                   409,400                  1,513,200
11 TỈNH DAK NÔNG                 224,500                    450,700            1,367,800                   409,400                  1,513,200
12 TỈNH ĐỒNG NAI                 218,500                    438,700            1,329,800                   401,400                  1,483,200
13 TỈNH ĐỒNG THÁP                 217,500                    436,700            1,323,800                   400,400                  1,476,200
14 TỈNH HẬU GIANG                 222,500                    445,700            1,351,800                   400,400                  1,476,200
15 TỈNH KHÁNH HÒA                 222,500                    445,700            1,351,800                   404,400                  1,494,200
16 TỈNH KIÊN GIANG                 222,500                    445,700            1,351,800                   400,400                  1,476,200
17 TỈNH LÂM ĐỒNG                 222,500                    445,700            1,351,800                   404,400                  1,494,200
18 TỈNH LONG AN                 218,500                    438,700            1,329,800                   405,400                  1,476,200
19 TỈNH NINH THUẬN                 225,500                    461,700            1,370,800                   410,400                  1,517,200
20 TỈNH SÓC TRĂNG                 220,500                    442,700            1,342,800                   400,400                  1,476,200
21 TỈNH TÂY NINH                 220,500                    442,700            1,342,800                   401,400                  1,483,200
22 TỈNH TIỀN GIANG                 218,500                    438,700            1,329,800                   400,400                  1,476,200
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 228,500                    465,700            1,393,800                   417,500                  1,540,350
24 TỈNH TRÀ VINH                 220,500                    442,700            1,342,800                   400,400                  1,476,200
25 TỈNH VĨNH LONG                 220,500                    442,700            1,342,800                   404,400                  1,494,200
26 TỈNH GIA LAI                 231,500                    465,700            1,414,800                   427,400                  1,568,200
27 TỈNH KON TUM                 231,500                    465,700            1,414,800                   418,400                  1,549,700
28   TỈNH HẢI DƯƠNG                   247,750                       449,000                   409,400                1,570,350
29   TỈNH LẠNG SƠN                   247,750                       464,000                   430,400                1,570,350
30   TỈNH QUẢNG NINH                   247,750                       449,000                   410,400                1,570,350
31   TỈNH NAM ĐỊNH                   247,750                       453,000                   414,400                1,570,350
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                   247,750                       444,000                   404,400                1,570,350
33   TỈNH THÁI BÌNH                   247,750                       451,000                   411,400                1,570,350
34   TỈNH HƯNG YÊN                   247,750                       450,000                   410,400                1,570,350
35   TỈNH BẮC GIANG                   247,750                       458,000                   424,400                1,570,350
36   TỈNH BẮC NINH                   247,750                       452,000                   418,400                1,570,350
37   TỈNH HÀ GIANG                           512,000                   451,900                1,657,350
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI                   247,750                       453,000                   414,400                1,570,350
39   TỈNH LÀO CAI                           520,000                   471,900                1,657,350
40   TỈNH HÀ NAM                   247,750                       448,000                   411,400                1,570,350
41   TỈNH THÁI NGUYÊN                   247,750                       481,000                             -                  1,631,350
42   TỈNH PHÚ THỌ                   247,750                       460,000                   426,400                1,570,350
43   TỈNH SƠN LA                   247,750                       495,000                   464,400                1,570,350
44   TỈNH VĨNH PHÚC                   247,750                       475,000                   435,400                1,631,350
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                         497,500                             -                  1,666,850
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                         481,500                             -                  1,666,850
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                         493,500                             -                  1,666,850
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                         475,500                             -                  1,605,850
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                         468,500                             -                  1,605,850
52   TỈNH QUẢNG NAM                            -                      478,201            1,458,986                   454,096                   433,653                1,683,139
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            -                      466,328            1,458,986                   459,096                   433,653                1,683,139
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                            -                      471,255            1,472,895                   459,335                             -                              -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                            -                      452,289            1,399,569                   459,335                   449,068                            -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                            -                      465,947                        -                               -                               -                              -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                            -                      466,333            1,458,986                             -                               -                              -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                            -                      423,906            1,240,513                             -                               -                              -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                            -                      446,333            1,458,986                             -                               -                              -