Skip to content

31/08/2022 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 9/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Total 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Total 11kg
(VNĐ/ bình)
 Total 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            223,000               447,700        1,358,300              406,900             1,500,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            224,000               449,700        1,364,300              407,900             1,507,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            224,000               449,700        1,364,300              407,900             1,507,700
4 TỈNH BẾN TRE            223,000               447,700        1,358,300              406,900             1,500,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            223,000               462,700        1,358,300              412,900             1,500,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            223,000               463,700        1,358,300              412,900             1,500,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            223,000               447,700        1,358,300              406,900             1,500,700
8 TỈNH CÀ MAU            226,000               452,700        1,373,300              410,900              320,500           1,518,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            230,000               461,200        1,362,300              418,900             1,500,700
10 TỈNH DAKLAK            228,000               457,700        1,389,300              415,900             1,537,700
11 TỈNH DAK NÔNG            228,000               457,700        1,389,300              415,900             1,537,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            222,000               445,700        1,351,300              407,900             1,507,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            221,000               443,700        1,345,300              406,900             1,500,700
14 TỈNH HẬU GIANG            226,000               452,700        1,373,300              406,900             1,500,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            226,000               452,700        1,373,300              410,900             1,518,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            226,000               452,700        1,373,300              406,900             1,500,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            226,000               452,700        1,373,300              410,900             1,518,700
18 TỈNH LONG AN            222,000               445,700        1,351,300              411,900             1,500,700
19 TỈNH NINH THUẬN            229,000               468,700        1,392,300              416,900             1,541,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            224,000               449,700        1,364,300              406,900             1,500,700
21 TỈNH TÂY NINH            224,000               449,700        1,364,300              407,900             1,507,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            222,000               445,700        1,351,300              406,900             1,500,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            232,000               472,700        1,415,300              424,000             1,564,850
24 TỈNH TRÀ VINH            224,000               449,700        1,364,300              406,900             1,500,700
25 TỈNH VĨNH LONG            224,000               449,700        1,364,300              410,900             1,518,700
26 TỈNH GIA LAI            235,000               472,700        1,436,300              433,900             1,592,700
27 TỈNH KON TUM            235,000               472,700        1,436,300              424,900             1,574,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              251,250                  455,500              415,400           1,594,850
29   TỈNH LẠNG SƠN              251,250                  470,500              436,400           1,594,850
30   TỈNH QUẢNG NINH              251,250                  455,500              416,400           1,594,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH              251,250                  459,500              420,400           1,594,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              251,250                  450,500              410,400           1,594,850
33   TỈNH THÁI BÌNH              251,250                  457,500              417,400           1,594,850
34   TỈNH HƯNG YÊN              251,250                  456,500              416,400           1,594,850
35   TỈNH BẮC GIANG              251,250                  464,500              430,400           1,594,850
36   TỈNH BẮC NINH              251,250                  458,500              424,400           1,594,850
37   TỈNH HÀ GIANG                      518,500              469,900           1,681,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              251,250                  459,500              420,400           1,594,850
39   TỈNH LÀO CAI                      526,500              489,900           1,681,850
40   TỈNH HÀ NAM              251,250                  454,500              417,400           1,594,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              251,250                  487,500             1,655,850
42   TỈNH PHÚ THỌ              251,250                  466,500              432,400           1,594,850
43   TỈNH SƠN LA              251,250                  501,500              470,400           1,594,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC              251,250                  481,500              441,400           1,655,850
45   TỈNH YÊN BÁI                      504,000             1,691,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                      488,000             1,691,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                      500,000             1,691,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                      482,000             1,630,350
51   TỈNH NGHỆ AN                      475,000             1,630,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                      -                 485,201        1,480,486              460,596              439,653           1,707,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      -                 473,328        1,480,486              465,596              439,653           1,707,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 478,255        1,494,395              465,835                      -                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 459,289        1,421,069              465,835              455,068                      -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 472,947                   -                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 473,333        1,480,486                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                      -                 430,906        1,262,013                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 453,333        1,480,486                      -                        -                        -