Skip to content

01/09/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 9/2021

 

Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam trân trọng cập nhật bảng giá gas dân dụng áp dụng trong tháng 9 năm 2021.

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            221,500               445,200        1,349,300              403,900                      -             1,490,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            222,500               447,200        1,355,300              404,900                      -             1,497,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            222,500               447,200        1,355,300              404,900                      -             1,497,700
4 TỈNH BẾN TRE            221,500               445,200        1,349,300              403,900                      -             1,490,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            221,500               460,200        1,349,300              409,900                      -             1,490,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            221,500               461,200        1,349,300              409,900                      -             1,490,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            221,500               445,200        1,349,300              403,900                      -             1,490,700
8 TỈNH CÀ MAU            224,500               450,200        1,364,300              407,900              264,000           1,508,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            222,500               446,700        1,353,300              403,900                      -             1,490,700
10 TỈNH DAKLAK            226,500               455,200        1,380,300              412,900                      -             1,527,700
11 TỈNH DAK NÔNG            226,500               455,200        1,380,300              412,900                      -             1,527,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            220,500               443,200        1,342,300              404,900                      -             1,497,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            219,500               441,200        1,336,300              403,900                      -             1,490,700
14 TỈNH HẬU GIANG            224,500               450,200        1,364,300              403,900                      -             1,490,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            224,500               450,200        1,364,300              407,900                      -             1,508,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            224,500               450,200        1,364,300              403,900                      -             1,490,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            224,500               450,200        1,364,300              407,900                      -             1,508,700
18 TỈNH LONG AN            220,500               443,200        1,342,300              408,900                      -             1,490,700
19 TỈNH NINH THUẬN            227,500               466,200        1,383,300              413,900                      -             1,531,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            222,500               447,200        1,355,300              403,900                      -             1,490,700
21 TỈNH TÂY NINH            222,500               447,200        1,355,300              404,900                      -             1,497,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            220,500               443,200        1,342,300              403,900                      -             1,490,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            230,500               464,200        1,406,300              421,000                      -             1,554,850
24 TỈNH TRÀ VINH            222,500               447,200        1,355,300              403,900                      -             1,490,700
25 TỈNH VĨNH LONG            222,500               447,200        1,355,300              407,900                      -             1,508,700
26 TỈNH GIA LAI            233,500               470,200        1,427,300              430,900                      -             1,582,700
27 TỈNH KON TUM            233,500               470,200        1,427,300              421,900                      -             1,564,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              249,750                        -                       -                 452,500              412,400           1,584,850
29   TỈNH LẠNG SƠN              249,750                        -                       -                 467,500              433,400           1,584,850
30   TỈNH QUẢNG NINH              249,750                        -                       -                 452,500              413,400           1,584,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH              249,750                        -                       -                 456,500              417,400           1,584,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              249,750                        -                       -                 447,500              407,400           1,584,850
33 TỈNH THÁI BÌNH              249,750                        -                       -                 454,500              414,400           1,584,850
34 TỈNH HƯNG YÊN              249,750                        -                       -                 453,500              413,400           1,584,850
35 TỈNH BẮC GIANG              249,750                        -                       -                 461,500              427,400           1,584,850
36 TỈNH BẮC NINH              249,750                        -                       -                 455,500              421,400           1,584,850
37 TỈNH HÀ GIANG                            -                       -                 508,500              460,400           1,645,850
38 THÀNH PHỐ HÀ NỘI              249,750                        -                       -                 456,500              417,400           1,584,850
39 TỈNH LÀO CAI                            -                       -                 516,500              480,400           1,645,850
40 TỈNH HÀ NAM              249,750                        -                       -                 451,500              414,400           1,584,850
41 TỈNH THÁI NGUYÊN              249,750                        -                       -                 484,500                      -             1,645,850
42 TỈNH PHÚ THỌ              249,750                        -                       -                 463,500              429,400           1,584,850
43 TỈNH SƠN LA              249,750                        -                       -                 498,500              467,400           1,584,850
44 TỈNH VĨNH PHÚC              249,750                        -                       -                 478,500              438,400           1,645,850
45 TỈNH YÊN BÁI                      -                          -                       -                 501,000                      -             1,681,350
46 TỈNH HÒA BÌNH                      -                          -                       -                 485,000                      -             1,681,350
47 TỈNH TUYÊN QUANG                      -                          -                       -                 497,000                      -             1,681,350
50 TỈNH HÀ TĨNH                      -                          -                       -                 479,000                      -             1,620,350
51 TỈNH NGHỆ AN                      -                          -                       -                 472,000                      -             1,620,350
52 TỈNH QUẢNG NAM                      -                 482,701        1,471,486              457,596              436,653           1,697,639
53 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      -                 470,828        1,471,486              462,596              436,653           1,697,639
54 TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 475,755        1,485,395              462,835                      -                        -  
55 TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 456,789        1,412,069              462,835              452,068                      -  
56 TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 470,447                   -                        -                        -                        -  
57 TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 470,833        1,471,486                      -                        -                        -  
58 TỈNH PHÚ YÊN                      -                 428,406        1,253,013                      -                        -                        -  
59 TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 450,833        1,471,486                      -                        -                        -