Skip to content

01/09/2019 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 9

Stt SO THUONG MAI Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG            164,500               325,200          974,800              288,900           1,062,700
2 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            165,500               327,200          980,800              289,900           1,069,700
3 SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU            165,500               327,200          980,800              289,900           1,069,700
4 SỞ CÔNG THƯƠNG BẾN TRE            164,500               325,200          974,800              288,900           1,062,700
5 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG            164,500               340,200          974,800              294,900           1,062,700
6 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH PHƯỚC            164,500               341,200          974,800              294,900           1,062,700
7 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN            164,500               325,200          974,800              288,900           1,062,700
8 SỞ CÔNG THƯƠNG CÀ MAU            167,500               330,200          989,800              292,900           1,080,700
9 SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ            165,500               326,700          978,800              288,900           1,062,700
10 SỞ CÔNG THƯƠNG DĂKLĂK            169,500               335,200        1,005,800              297,900           1,099,700
11 SỞ CÔNG THƯƠNG DĂK NÔNG            169,500               335,200        1,005,800              297,900           1,099,700
12 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI            163,500               323,200          967,800              289,900           1,069,700
13 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP            162,500               321,200          961,800              288,900           1,062,700
14 SỞ CÔNG THƯƠNG HẬU GIANG            167,500               330,200          989,800              288,900           1,062,700
15 SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HOÀ            167,500               330,200          989,800              292,900           1,080,700
16 SỞ CÔNG THƯƠNG KIÊN GIANG            167,500               330,200          989,800              288,900           1,062,700
17 SỞ CÔNG THƯƠNG LÂM ĐỒNG            167,500               330,200          989,800              292,900           1,080,700
18 SỞ CÔNG THƯƠNG LONG AN            163,500               323,200          967,800              293,900           1,062,700
19 SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN            170,500               346,200        1,008,800              298,900           1,103,700
20 SỞ CÔNG THƯƠNG SÓC TRĂNG            165,500               327,200          980,800              288,900           1,062,700
21 SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH            165,500               327,200          980,800              289,900           1,069,700
22 SỞ CÔNG THƯƠNG TIỀN GIANG            163,500               323,200          967,800              288,900           1,062,700
23 SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            165,500               327,200          980,800              288,900           1,062,700
24 SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH            165,500               327,200          980,800              288,900           1,062,700
25 SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG            165,500               327,200          980,800              292,900           1,080,700
26 SỞ CÔNG THƯƠNG GIA LAI            176,500               350,200        1,052,800              315,900           1,154,700
27 SỞ CÔNG THƯƠNG KON TUM            176,500               350,200        1,052,800              306,900           1,143,700
28  SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG             192,000                    337,000           1,158,000
29  SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN             192,000                353,000         1,158,000
30  SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG NINH             192,000                338,000         1,158,000
31  SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH             192,000                342,000         1,158,000
32  SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG             192,000                332,000         1,158,000
33  SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH             192,000                339,000         1,158,000
34  SỞ CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN             192,000                338,000         1,158,000
35  SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG             192,000                346,000         1,158,000
36  SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH             192,000                340,000         1,158,000
37  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ GIANG                   393,000         1,219,000
38  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI             192,000                341,000         1,158,000
39  SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI                   402,000         1,219,000
40  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM             192,000                336,000         1,158,000
41  SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN             192,000                370,000         1,219,000
42  SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ             192,000                348,000         1,158,000
43  SỞ CÔNG THƯƠNG SƠN LA             192,000                384,000         1,158,000
44  SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC             192,000                363,000         1,219,000
45  SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI             192,000                376,000         1,219,000
46  SỞ CÔNG THƯƠNG HÒA BÌNH                   361,000         1,219,000
47  SỞ CÔNG THƯƠNG TUYÊN QUANG                   373,000         1,219,000
48  SỞ CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG                   357,000  
49  SỞ CÔNG THƯƠNG HUẾ                   366,000  
50  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH             192,000               355,000        1,065,000            355,000         1,158,000
51  SƠỞ CÔNG THƯƠNG VINH - NGHỆ AN             192,000                       -          1,065,000            348,000         1,158,000