Skip to content

31/07/2022 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 8/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            226,500               455,200        1,380,800              413,900             1,526,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            227,500               457,200        1,386,800              414,900             1,533,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            227,500               457,200        1,386,800              414,900             1,533,700
4 TỈNH BẾN TRE            226,500               455,200        1,380,800              413,900             1,526,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            226,500               470,200        1,380,800              419,900             1,526,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            226,500               471,200        1,380,800              419,900             1,526,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            226,500               455,200        1,380,800              413,900             1,526,700
8 TỈNH CÀ MAU            229,500               460,200        1,395,800              417,900              327,000           1,544,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            233,500               468,700        1,384,800              425,900             1,526,700
10 TỈNH DAKLAK            231,500               465,200        1,411,800              422,900             1,563,700
11 TỈNH DAK NÔNG            231,500               465,200        1,411,800              422,900             1,563,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            225,500               453,200        1,373,800              414,900             1,533,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            224,500               451,200        1,367,800              413,900             1,526,700
14 TỈNH HẬU GIANG            229,500               460,200        1,395,800              413,900             1,526,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            229,500               460,200        1,395,800              417,900             1,544,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            229,500               460,200        1,395,800              413,900             1,526,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            229,500               460,200        1,395,800              417,900             1,544,700
18 TỈNH LONG AN            225,500               453,200        1,373,800              418,900             1,526,700
19 TỈNH NINH THUẬN            232,500               476,200        1,414,800              423,900             1,567,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            227,500               457,200        1,386,800              413,900             1,526,700
21 TỈNH TÂY NINH            227,500               457,200        1,386,800              414,900             1,533,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            225,500               453,200        1,373,800              413,900             1,526,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            235,500               480,200        1,437,800              431,000             1,590,850
24 TỈNH TRÀ VINH            227,500               457,200        1,386,800              413,900             1,526,700
25 TỈNH VĨNH LONG            227,500               457,200        1,386,800              417,900             1,544,700
26 TỈNH GIA LAI            238,500               480,200        1,458,800              440,900             1,618,700
27 TỈNH KON TUM            238,500               480,200        1,458,800              431,900             1,600,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              254,750                  462,500              421,900           1,620,850
29   TỈNH LẠNG SƠN              254,750                  477,500              442,900           1,620,850
30   TỈNH QUẢNG NINH              254,750                  462,500              422,900           1,620,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH              254,750                  466,500              426,900           1,620,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              254,750                  457,500              416,900           1,620,850
33   TỈNH THÁI BÌNH              254,750                  464,500              423,900           1,620,850
34   TỈNH HƯNG YÊN              254,750                  463,500              422,900           1,620,850
35   TỈNH BẮC GIANG              254,750                  471,500              436,900           1,620,850
36   TỈNH BẮC NINH              254,750                  465,500              430,900           1,620,850
37   TỈNH HÀ GIANG                      518,500              469,900           1,681,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              254,750                  466,500              426,900           1,620,850
39   TỈNH LÀO CAI                      526,500              489,900           1,681,850
40   TỈNH HÀ NAM              254,750                  461,500              423,900           1,620,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              254,750                  494,500             1,681,850
42   TỈNH PHÚ THỌ              254,750                  473,500              438,900           1,620,850
43   TỈNH SƠN LA              254,750                  508,500              476,900           1,620,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC              254,750                  488,500              447,900           1,681,850
45   TỈNH YÊN BÁI                      511,000             1,717,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                      495,000             1,717,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                      507,000             1,717,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                      489,000             1,656,350
51   TỈNH NGHỆ AN                      482,000             1,656,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                      -                 492,701        1,502,986              467,596              446,153           1,733,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      -                 480,828        1,502,986              472,596              446,153           1,733,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 485,755        1,516,895              472,835                      -                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 466,789        1,443,569              472,835              461,568                      -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 480,447                   -                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 480,833        1,502,986                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                      -                 438,406        1,284,513                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 460,833        1,502,986                      -                        -                        -