Skip to content

01/07/2022 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 7/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            235,500               474,200        1,440,800              432,400             1,596,200
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            236,500               476,200        1,446,800              433,400             1,603,200
3 TỈNH BẠC LIÊU            236,500               476,200        1,446,800              433,400             1,603,200
4 TỈNH BẾN TRE            235,500               474,200        1,440,800              432,400             1,596,200
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            235,500               489,200        1,440,800              438,400             1,596,200
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            235,500               490,200        1,440,800              438,400             1,596,200
7 TỈNH BÌNH THUẬN            235,500               474,200        1,440,800              432,400             1,596,200
8 TỈNH CÀ MAU            238,500               479,200        1,455,800              436,400              344,000           1,614,200
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            242,500               487,700        1,444,800              444,400             1,596,200
10 TỈNH DAKLAK            240,500               484,200        1,471,800              441,400             1,633,200
11 TỈNH DAK NÔNG            240,500               484,200        1,471,800              441,400             1,633,200
12 TỈNH ĐỒNG NAI            234,500               472,200        1,433,800              433,400             1,603,200
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            233,500               470,200        1,427,800              432,400             1,596,200
14 TỈNH HẬU GIANG            238,500               479,200        1,455,800              432,400             1,596,200
15 TỈNH KHÁNH HÒA            238,500               479,200        1,455,800              436,400             1,614,200
16 TỈNH KIÊN GIANG            238,500               479,200        1,455,800              432,400             1,596,200
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            238,500               479,200        1,455,800              436,400             1,614,200
18 TỈNH LONG AN            234,500               472,200        1,433,800              437,400             1,596,200
19 TỈNH NINH THUẬN            241,500               495,200        1,474,800              442,400             1,637,200
20 TỈNH SÓC TRĂNG            236,500               476,200        1,446,800              432,400             1,596,200
21 TỈNH TÂY NINH            236,500               476,200        1,446,800              433,400             1,603,200
22 TỈNH TIỀN GIANG            234,500               472,200        1,433,800              432,400             1,596,200
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            244,500               499,200        1,497,800              449,500             1,660,350
24 TỈNH TRÀ VINH            236,500               476,200        1,446,800              432,400             1,596,200
25 TỈNH VĨNH LONG            236,500               476,200        1,446,800              436,400             1,614,200
26 TỈNH GIA LAI            247,500               499,200        1,518,800              459,400             1,688,200
27 TỈNH KON TUM            247,500               499,200        1,518,800              450,400             1,669,700
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              263,750                  481,000              438,900           1,690,350
29   TỈNH LẠNG SƠN              263,750                  496,000              459,900           1,690,350
30   TỈNH QUẢNG NINH              263,750                  481,000              439,900           1,690,350
31   TỈNH NAM ĐỊNH              263,750                  485,000              443,900           1,690,350
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              263,750                  476,000              433,900           1,690,350
33   TỈNH THÁI BÌNH              263,750                  483,000              440,900           1,690,350
34   TỈNH HƯNG YÊN              263,750                  482,000              439,900           1,690,350
35   TỈNH BẮC GIANG              263,750                  490,000              453,900           1,690,350
36   TỈNH BẮC NINH              263,750                  484,000              447,900           1,690,350
37   TỈNH HÀ GIANG                      537,000              486,900           1,751,350
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              263,750                  485,000              443,900           1,690,350
39   TỈNH LÀO CAI                      545,000              506,900           1,751,350
40   TỈNH HÀ NAM              263,750                  480,000              440,900           1,690,350
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              263,750                  513,000             1,751,350
42   TỈNH PHÚ THỌ              263,750                  492,000              455,900           1,690,350
43   TỈNH SƠN LA              263,750                  527,000              493,900           1,690,350
44   TỈNH VĨNH PHÚC              263,750                  507,000              464,900           1,751,350
45   TỈNH YÊN BÁI                      529,500             1,786,850
46   TỈNH HÒA BÌNH                      513,500             1,786,850
47   TỈNH TUYÊN QUANG                      525,500             1,786,850
50   TỈNH HÀ TĨNH                      507,500             1,725,850
51   TỈNH NGHỆ AN                      500,500             1,725,850
52   TỈNH QUẢNG NAM                      -                 511,701        1,562,986              486,096              463,153           1,803,139
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      -                 499,828        1,562,986              491,096              463,153           1,803,139
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 504,755        1,576,895              491,335                      -                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 485,789        1,503,569              491,335              478,568                      -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 499,447                   -                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 499,833        1,562,986                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                      -                 457,406        1,344,513                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 479,833        1,562,986                      -                        -                        -