Skip to content

01/07/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 7/2021

STT TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            214,500               430,200        1,302,300              389,400                      -             1,436,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            215,500               432,200        1,308,300              390,400                      -             1,443,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            215,500               432,200        1,308,300              390,400                      -             1,443,700
4 TỈNH BẾN TRE            214,500               430,200        1,302,300              389,400                      -             1,436,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            214,500               445,200        1,302,300              395,400                      -             1,436,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            214,500               446,200        1,302,300              395,400                      -             1,436,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            214,500               430,200        1,302,300              389,400                      -             1,436,700
8 TỈNH CÀ MAU            217,500               435,200        1,317,300              393,400              264,000           1,454,700
9 TP. CẦN THƠ            215,500               431,700        1,306,300              389,400                      -             1,436,700
10 TỈNH DAKLAK            219,500               440,200        1,333,300              398,400                      -             1,473,700
11 TỈNH DAK NÔNG            219,500               440,200        1,333,300              398,400                      -             1,473,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            213,500               428,200        1,295,300              390,400                      -             1,443,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            212,500               426,200        1,289,300              389,400                      -             1,436,700
14 TỈNH HẬU GIANG            217,500               435,200        1,317,300              389,400                      -             1,436,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            217,500               435,200        1,317,300              393,400                      -             1,454,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            217,500               435,200        1,317,300              389,400                      -             1,436,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            217,500               435,200        1,317,300              393,400                      -             1,454,700
18 TỈNH LONG AN            213,500               428,200        1,295,300              394,400                      -             1,436,700
19 TỈNH NINH THUẬN            220,500               451,200        1,336,300              399,400                      -             1,477,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            215,500               432,200        1,308,300              389,400                      -             1,436,700
21 TỈNH TÂY NINH            215,500               432,200        1,308,300              390,400                      -             1,443,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            213,500               428,200        1,295,300              389,400                      -             1,436,700
23 TP. HỒ CHÍ MINH            223,500               449,200        1,359,300              406,500                      -             1,500,850
24 TỈNH TRÀ VINH            215,500               432,200        1,308,300              389,400                      -             1,436,700
25 TỈNH VĨNH LONG            215,500               432,200        1,308,300              393,400                      -             1,454,700
26 TỈNH GIA LAI            226,500               455,200        1,380,300              416,400                      -             1,528,700
27 TỈNH KON TUM            226,500               455,200        1,380,300              407,400                      -             1,510,200
28  TỈNH HẢI DƯƠNG              242,750                        -                       -                 438,000              399,400           1,530,850
29 TỈNH LẠNG SƠN              242,750                        -                       -                 453,000              420,400           1,530,850
30 TỈNH QUẢNG NINH              242,750                        -                       -                 438,000              400,400           1,530,850
31 TỈNH NAM ĐỊNH              242,750                        -                       -                 442,000              404,400           1,530,850
32 TP. HẢI PHÒNG              242,750                        -                       -                 433,000              394,400           1,530,850
33 TỈNH THÁI BÌNH              242,750                        -                       -                 440,000              401,400           1,530,850
34 TỈNH HƯNG YÊN              242,750                        -                       -                 439,000              400,400           1,530,850
35 TỈNH BẮC GIANG              242,750                        -                       -                 447,000              414,400           1,530,850
36 TỈNH BẮC NINH              242,750                        -                       -                 441,000              408,400           1,530,850
37 TỈNH HÀ GIANG                      -                          -                       -                 494,000              447,400           1,591,850
38 TP. HÀ NỘI              242,750                        -                       -                 442,000              404,400           1,530,850
39 TỈNH LÀO CAI                      -                          -                       -                 502,000              467,400           1,591,850
40 TỈNH HÀ NAM              242,750                        -                       -                 437,000              401,400           1,530,850
41 TỈNH THÁI NGUYÊN              242,750                        -                       -                 470,000                      -             1,591,850
42 TỈNH PHÚ THỌ              242,750                        -                       -                 449,000              416,400           1,530,850
43 TỈNH SƠN LA              242,750                        -                       -                 484,000              454,400           1,530,850
44 TỈNH VĨNH PHÚC              242,750                        -                       -                 464,000              425,400           1,591,850
45 TỈNH YÊN BÁI                      -                          -                       -                 486,500                      -             1,627,350
46 TỈNH HÒA BÌNH                      -                          -                       -                 470,500                      -             1,627,350
47 TỈNH TUYÊN QUANG                      -                          -                       -                 482,500                      -             1,627,350
50 TỈNH HÀ TĨNH                      -                          -                       -                 464,500                      -             1,566,350
51 TỈNH NGHỆ AN                      -                          -                       -                 457,500                      -             1,566,350
52 TỈNH QUẢNG NAM                      -                 467,701        1,424,486              443,096              423,653           1,643,639
53 TP. ĐÀ NẴNG                      -                 455,828        1,424,486              448,096              423,653           1,643,639
54 TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 460,755        1,438,395              448,335                      -                        -  
55 TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 441,789        1,365,069              448,335              439,068                      -  
56 TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 455,447                   -                        -                        -                        -  
57 TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 455,833        1,424,486                      -                        -                        -  
58 TỈNH PHÚ YÊN                      -                 413,406        1,206,013                      -                        -                        -  
59 TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 435,833        1,424,486                      -                        -                        -