Skip to content

02/05/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 5/2021

STT Tỉnh/Thành Phố Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            192,500               384,700        1,159,300              345,400                      -             1,271,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            193,500               386,700        1,165,300              346,400                      -             1,278,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            193,500               386,700        1,165,300              346,400                      -             1,278,700
4 TỈNH BẾN TRE            192,500               384,700        1,159,300              345,400                      -             1,271,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            192,500               399,700        1,159,300              351,400                      -             1,271,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            192,500               400,700        1,159,300              351,400                      -             1,271,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            192,500               384,700        1,159,300              345,400                      -             1,271,700
8 TỈNH CÀ MAU            195,500               389,700        1,174,300              349,400              264,000           1,289,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            193,500               386,200        1,163,300              345,400                      -             1,271,700
10 TỈNH DAKLAK            197,500               394,700        1,190,300              354,400                      -             1,308,700
11 TỈNH DAK NÔNG            197,500               394,700        1,190,300              354,400                      -             1,308,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            191,500               382,700        1,152,300              346,400                      -             1,278,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            190,500               380,700        1,146,300              345,400                      -             1,271,700
14 TỈNH HẬU GIANG            195,500               389,700        1,174,300              345,400                      -             1,271,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            195,500               389,700        1,174,300              349,400                      -             1,289,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            195,500               389,700        1,174,300              345,400                      -             1,271,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            195,500               389,700        1,174,300              349,400                      -             1,289,700
18 TỈNH LONG AN            191,500               382,700        1,152,300              350,400                      -             1,271,700
19 TỈNH NINH THUẬN            198,500               405,700        1,193,300              355,400                      -             1,312,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            193,500               386,700        1,165,300              345,400                      -             1,271,700
21 TỈNH TÂY NINH            193,500               386,700        1,165,300              346,400                      -             1,278,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            191,500               382,700        1,152,300              345,400                      -             1,271,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            201,500               403,700        1,216,300              362,500                      -             1,335,850
24 TỈNH TRÀ VINH            193,500               386,700        1,165,300              345,400                      -             1,271,700
25 TỈNH VĨNH LONG            193,500               386,700        1,165,300              349,400                      -             1,289,700
26 TỈNH GIA LAI            204,500               409,700        1,237,300              372,400                      -             1,363,700
27 TỈNH KON TUM            204,500               409,700        1,237,300              363,400                      -             1,345,200
28  TỈNH HẢI DƯƠNG             220,750                       -                     -                394,000              358,900           1,366,350
29  TỈNH LẠNG SƠN             220,750                       -                     -                409,000              379,900           1,366,350
30  TỈNH QUẢNG NINH             220,750                       -                     -                394,000              359,900           1,366,350
31  TỈNH NAM ĐỊNH             220,750                       -                     -                398,000              363,900           1,366,350
32  TỈNH HẢI PHÒNG             220,750                       -                     -                389,000              353,900           1,366,350
33  TỈNH THÁI BÌNH             220,750                       -                     -                396,000              360,900           1,366,350
34  TỈNH HƯNG YÊN             220,750                       -                     -                395,000              359,900           1,366,350
35  TỈNH BẮC GIANG             220,750                       -                     -                403,000              373,900           1,366,350
36  TỈNH BẮC NINH             220,750                       -                     -                397,000              367,900           1,366,350
37  TỈNH HÀ GIANG                     -                         -                     -                450,000              406,900           1,427,350
38  TỈNH HÀ NỘI             220,750                       -                     -                398,000              363,900           1,366,350
39  TỈNH LÀO CAI                     -                         -                     -                458,000              426,900           1,427,350
40  TỈNH HÀ NAM             220,750                       -                     -                393,000              360,900           1,366,350
41  TỈNH THÁI NGUYÊN             220,750                       -                     -                426,000                      -             1,427,350
42  TỈNH PHÚ THỌ             220,750                       -                     -                405,000              375,900           1,366,350
43  TỈNH SƠN LA             220,750                       -                     -                440,000              413,900           1,366,350
44  TỈNH VĨNH PHÚC             220,750                       -                     -                420,000              384,900           1,427,350
45  TỈNH YÊN BÁI                     -                         -                     -                442,500                      -             1,462,850
46  TỈNH HÒA BÌNH                     -                         -                     -                426,500                      -             1,462,850
47  TỈNH TUYÊN QUANG                     -                         -                     -                438,500                      -             1,462,850
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                     -                         -                     -                421,500                      -                        -  
49  TỈNH HUẾ                     -                         -                     -                429,500                      -                        -  
50  TỈNH HÀ TĨNH                     -                         -                     -                420,500                      -             1,401,850
51  TỈNH NGHỆ AN                     -                         -                     -                413,500                      -             1,401,850