Skip to content

30/11/2021 News

Bảng giá Gas dân dụng tháng 12/2021

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            238,500               480,700        1,461,300              438,400             1,619,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            239,500               482,700        1,467,300              439,400             1,626,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            239,500               482,700        1,467,300              439,400             1,626,700
4 TỈNH BẾN TRE            238,500               480,700        1,461,300              438,400             1,619,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            238,500               495,700        1,461,300              444,400             1,619,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            238,500               496,700        1,461,300              444,400             1,619,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            238,500               480,700        1,461,300              438,400             1,619,700
8 TỈNH CÀ MAU            241,500               485,700        1,476,300              442,400              264,000           1,637,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            239,500               482,200        1,465,300              438,400             1,619,700
10 TỈNH DAKLAK            243,500               490,700        1,492,300              447,400             1,656,700
11 TỈNH DAK NÔNG            243,500               490,700        1,492,300              447,400             1,656,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            237,500               478,700        1,454,300              439,400             1,626,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            236,500               476,700        1,448,300              438,400             1,619,700
14 TỈNH HẬU GIANG            241,500               485,700        1,476,300              438,400             1,619,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            241,500               485,700        1,476,300              442,400             1,637,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            241,500               485,700        1,476,300              438,400             1,619,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            241,500               485,700        1,476,300              442,400             1,637,700
18 TỈNH LONG AN            237,500               478,700        1,454,300              443,400             1,619,700
19 TỈNH NINH THUẬN            244,500               501,700        1,495,300              448,400             1,660,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            239,500               482,700        1,467,300              438,400             1,619,700
21 TỈNH TÂY NINH            239,500               482,700        1,467,300              439,400             1,626,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            237,500               478,700        1,454,300              438,400             1,619,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            247,500               499,700        1,518,300              455,500             1,683,850
24 TỈNH TRÀ VINH            239,500               482,700        1,467,300              438,400             1,619,700
25 TỈNH VĨNH LONG            239,500               482,700        1,467,300              442,400             1,637,700
26 TỈNH GIA LAI            250,500               505,700        1,539,300              465,400             1,711,700
27 TỈNH KON TUM            250,500               505,700        1,539,300              456,400             1,693,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              266,750                        -                       -                 487,000              443,900           1,713,850
29   TỈNH LẠNG SƠN              266,750                        -                       -                 502,000              464,900           1,713,850
30   TỈNH QUẢNG NINH              266,750                        -                       -                 487,000              444,900           1,713,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH              266,750                        -                       -                 491,000              448,900           1,713,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              266,750                        -                       -                 482,000              438,900           1,713,850
33   TỈNH THÁI BÌNH              266,750                        -                       -                 489,000              445,900           1,713,850
34   TỈNH HƯNG YÊN              266,750                        -                       -                 488,000              444,900           1,713,850
35   TỈNH BẮC GIANG              266,750                        -                       -                 496,000              458,900           1,713,850
36   TỈNH BẮC NINH              266,750                        -                       -                 490,000              452,900           1,713,850
37   TỈNH HÀ GIANG                            -                       -                 543,000              491,900           1,774,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              266,750                        -                       -                 491,000              448,900           1,713,850
39   TỈNH LÀO CAI                            -                       -                 551,000              511,900           1,774,850
40   TỈNH HÀ NAM              266,750                        -                       -                 486,000              445,900           1,713,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              266,750                        -                       -                 519,000             1,774,850
42   TỈNH PHÚ THỌ              266,750                        -                       -                 498,000              460,900           1,713,850
43   TỈNH SƠN LA              266,750                        -                       -                 533,000              498,900           1,713,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC              266,750                        -                       -                 513,000              469,900           1,774,850
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                       -                 535,500             1,810,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                       -                 519,500             1,810,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                       -                 531,500             1,810,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                       -                 513,500             1,749,350
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                       -                 506,500             1,749,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                   518,201        1,583,486              492,096              468,153           1,826,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                   506,328        1,583,486              497,096              468,153           1,826,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                   511,255        1,597,395              497,335                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                   492,289        1,524,069              497,335              483,568  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                   505,947                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                   506,333        1,583,486                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                   463,906        1,365,013                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                   486,333        1,583,486                      -                        -                        -