Skip to content

01/11/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 11/2023

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung Du và Miền Núi Phía Bắc 

-  

-  

-

543,000

493,400

1,752,850

2

Đồng Bằng Bắc Bộ (Đồng Bằng Sông Hồng) 

259,250

-  

-

498,000

456,900

1,717,350

3

Bắc Trung Bộ 

-  

489,755

1,531,395

498,500

466,568

1,691,850

4

Duyên Hải Nam Trung Bộ 

234,500

496,701

1,517,486

477,096

451,153

1,750,639

5

Tây Nguyên 

240,500

484,200

1,473,300

445,400

-

1,635,700

6

Đông Nam Bộ 

237,500

484,200

1,452,300

435,500

-

1,607,850

7

Đồng Bằng Sông Cửu Long 

233,500

472,700

1,410,300

430,400

377,400

1,561,700