Skip to content

09/10/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 10/2023

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung Du và Miền Núi Phía Bắc 

-  

-  

-

534,000

485,000

1,719,350

2

Đồng Bằng Bắc Bộ (Đồng Bằng Sông Hồng) 

254,750

-  

-

489,000

448,900

1,683,850

3

Bắc Trung Bộ 

-  

485,755

1,518,395

489,500

463,068

1,658,350

4

Duyên Hải Nam Trung Bộ 

232,500

492,701

1,504,485

473,096

447,652

1,735,639

5

Tây Nguyên 

238,500

480,200

1,460,300

441,400

-

1,620,700

6

Đông Nam Bộ 

235,500

480,200

1,439,300

431,500

-

1,592,850

7

Đồng Bằng Sông Cửu Long 

233,500

468,700

1,397,300

426,400

373,900

1,546,700