Skip to content

30/09/2021 News

BẢNG GIÁ GAS DÂN DỤNG THÁNG 10/2021

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            242,500               488,700        1,485,800              445,900             1,648,200
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            243,500               490,700        1,491,800              446,900             1,655,200
3 TỈNH BẠC LIÊU            243,500               490,700        1,491,800              446,900             1,655,200
4 TỈNH BẾN TRE            242,500               488,700        1,485,800              445,900             1,648,200
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            242,500               503,700        1,485,800              451,900             1,648,200
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            242,500               504,700        1,485,800              451,900             1,648,200
7 TỈNH BÌNH THUẬN            242,500               488,700        1,485,800              445,900             1,648,200
8 TỈNH CÀ MAU            245,500               493,700        1,500,800              449,900              264,000           1,666,200
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            243,500               490,200        1,489,800              445,900             1,648,200
10 TỈNH DAKLAK            247,500               498,700        1,516,800              454,900             1,685,200
11 TỈNH DAK NÔNG            247,500               498,700        1,516,800              454,900             1,685,200
12 TỈNH ĐỒNG NAI            241,500               486,700        1,478,800              446,900             1,655,200
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            240,500               484,700        1,472,800              445,900             1,648,200
14 TỈNH HẬU GIANG            245,500               493,700        1,500,800              445,900             1,648,200
15 TỈNH KHÁNH HÒA            245,500               493,700        1,500,800              449,900             1,666,200
16 TỈNH KIÊN GIANG            245,500               493,700        1,500,800              445,900             1,648,200
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            245,500               493,700        1,500,800              449,900             1,666,200
18 TỈNH LONG AN            241,500               486,700        1,478,800              450,900             1,648,200
19 TỈNH NINH THUẬN            248,500               509,700        1,519,800              455,900             1,689,200
20 TỈNH SÓC TRĂNG            243,500               490,700        1,491,800              445,900             1,648,200
21 TỈNH TÂY NINH            243,500               490,700        1,491,800              446,900             1,655,200
22 TỈNH TIỀN GIANG            241,500               486,700        1,478,800              445,900             1,648,200
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            251,500               507,700        1,542,800              463,000             1,712,350
24 TỈNH TRÀ VINH            243,500               490,700        1,491,800              445,900             1,648,200
25 TỈNH VĨNH LONG            243,500               490,700        1,491,800              449,900             1,666,200
26 TỈNH GIA LAI            254,500               513,700        1,563,800              472,900             1,740,200
27 TỈNH KON TUM            254,500               513,700        1,563,800              463,900             1,721,700
28 TỈNH HẢI DƯƠNG              270,750                        -                       -                 494,500              450,900           1,742,350
29 TỈNH LẠNG SƠN              270,750                        -                       -                 509,500              471,900           1,742,350
30 TỈNH QUẢNG NINH              270,750                        -                       -                 494,500              451,900           1,742,350
31 TỈNH NAM ĐỊNH              270,750                        -                       -                 498,500              455,900           1,742,350
32 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              270,750                        -                       -                 489,500              445,900           1,742,350
33 TỈNH THÁI BÌNH              270,750                        -                       -                 496,500              452,900           1,742,350
34 TỈNH HƯNG YÊN              270,750                        -                       -                 495,500              451,900           1,742,350
35 TỈNH BẮC GIANG              270,750                        -                       -                 503,500              465,900           1,742,350
36 TỈNH BẮC NINH              270,750                        -                       -                 497,500              459,900           1,742,350
37 TỈNH HÀ GIANG                            -                       -                 550,500              498,900           1,803,350
38 THÀNH PHỐ HÀ NỘI              270,750                        -                       -                 498,500              455,900           1,742,350
39 TỈNH LÀO CAI                            -                       -                 558,500              518,900           1,803,350
40 TỈNH HÀ NAM              270,750                        -                       -                 493,500              452,900           1,742,350
41 TỈNH THÁI NGUYÊN              270,750                        -                       -                 526,500             1,803,350
42 TỈNH PHÚ THỌ              270,750                        -                       -                 505,500              467,900           1,742,350
43 TỈNH SƠN LA              270,750                        -                       -                 540,500              505,900           1,742,350
44 TỈNH VĨNH PHÚC              270,750                        -                       -                 520,500              476,900           1,803,350
45 TỈNH YÊN BÁI                            -                       -                 543,000             1,838,850
46 TỈNH HÒA BÌNH                            -                       -                 527,000             1,838,850
47 TỈNH TUYÊN QUANG                            -                       -                 539,000             1,838,850
50 TỈNH HÀ TĨNH                            -                       -                 521,000             1,777,850
51 TỈNH NGHỆ AN                            -                       -                 514,000             1,777,850
52 TỈNH QUẢNG NAM                   526,201        1,607,986              499,596              475,153           1,855,139
53 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                   514,328        1,607,986              504,596              475,153           1,855,139
54 TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                   519,255        1,621,895              504,835                        -  
55 TỈNH QUẢNG TRỊ                   500,289        1,548,569              504,835              490,568  
56 TỈNH QUẢNG BÌNH                   513,947                        -                        -                        -  
57 TỈNH QUẢNG NGÃI                   514,333        1,607,986                      -                        -                        -  
58 TỈNH PHÚ YÊN                   471,906        1,389,513                      -                        -                        -  
59 TỈNH BÌNH ĐỊNH                   494,333        1,607,986                      -                        -                        -