Skip to content

03/09/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 09-2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            171,500               339,500        1,019,100              302,400             1,113,000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            172,500               341,500        1,025,100              303,400             1,120,000
3 TỈNH BẠC LIÊU            172,500               341,500        1,025,100              303,400             1,120,000
4 TỈNH BẾN TRE            171,500               339,500        1,019,100              302,400             1,113,000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            171,500               354,500        1,019,100              308,400             1,113,000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            171,500               355,500        1,019,100              308,400             1,113,000
7 TỈNH BÌNH THUẬN            171,500               339,500        1,019,100              302,400             1,113,000
8 TỈNH CÀ MAU            174,500               344,500        1,034,100              306,400             1,131,000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            172,500               341,000        1,023,100              302,400             1,113,000
10 TỈNH DAKLAK            176,500               349,500        1,050,100              311,400             1,150,000
11 TỈNH DAK NÔNG            176,500               349,500        1,050,100              311,400             1,150,000
12 TỈNH ĐỒNG NAI            170,500               337,500        1,012,100              303,400             1,120,000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            169,500               335,500        1,006,100              302,400             1,113,000
14 TỈNH HẬU GIANG            174,500               344,500        1,034,100              302,400             1,113,000
15 TỈNH KHÁNH HÒA            174,500               344,500        1,034,100              306,400             1,131,000
16 TỈNH KIÊN GIANG            174,500               344,500        1,034,100              302,400             1,113,000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            174,500               344,500        1,034,100              306,400             1,131,000
18 TỈNH LONG AN            170,500               337,500        1,012,100              307,400             1,113,000
19 TỈNH NINH THUẬN            177,500               360,500        1,053,100              312,400             1,154,000
20 TỈNH SÓC TRĂNG            172,500               341,500        1,025,100              302,400             1,113,000
21 TỈNH TÂY NINH            172,500               341,500        1,025,100              303,400             1,120,000
22 TỈNH TIỀN GIANG            170,500               337,500        1,012,100              302,400             1,113,000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            180,500               358,500        1,076,100              319,500             1,177,150
24 TỈNH TRÀ VINH            172,500               341,500        1,025,100              302,400             1,113,000
25 TỈNH VĨNH LONG            172,500               341,500        1,025,100              306,400             1,131,000
26 TỈNH GIA LAI            183,500               364,500        1,097,100              329,400             1,205,000
27 TỈNH KON TUM            183,500               364,500        1,097,100              320,400             1,194,000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG             199,750                       -                     -                351,000              319,800           1,207,650
29  TỈNH LẠNG SƠN             199,750                       -                     -                366,000              340,800           1,207,650
30  TỈNH QUẢNG NINH             199,750                       -                     -                351,000              320,800           1,207,650
31  TỈNH NAM ĐỊNH             199,750                       -                     -                355,000              324,800           1,207,650
32  TỈNH HẢI PHÒNG             199,750                       -                     -                346,000              314,800           1,207,650
33  TỈNH THÁI BÌNH             199,750                       -                     -                353,000              321,800           1,207,650
34  TỈNH HƯNG YÊN             199,750                       -                     -                352,000              320,800           1,207,650
35  TỈNH BẮC GIANG             199,750                       -                     -                360,000              334,800           1,207,650
36  TỈNH BẮC NINH             199,750                       -                     -                354,000              328,800           1,207,650
37  TỈNH HÀ GIANG                1,000                       -                     -                407,000              367,800           1,268,650
38  TỈNH HÀ NỘI             199,750                       -                     -                355,000              324,800           1,207,650
39  TỈNH LÀO CAI                1,000                       -                     -                415,000              387,800           1,268,650
40  TỈNH HÀ NAM             199,750                       -                     -                350,000              321,800           1,207,650
41  TỈNH THÁI NGUYÊN             199,750                       -                     -                383,000                 2,000           1,268,650
42  TỈNH PHÚ THỌ             199,750                       -                     -                362,000              336,800           1,207,650
43  TỈNH SƠN LA             199,750                       -                     -                397,000              374,800           1,207,650
44  TỈNH VĨNH PHÚC             199,750                       -                     -                377,000              345,800           1,268,650
45  TỈNH YÊN BÁI             199,750                       -                     -                390,000             1,268,650
46  TỈNH HÒA BÌNH                          -                     -                374,000             1,268,650
47  TỈNH TUYÊN QUANG                          -                     -                386,000             1,268,650
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                          -                     -                369,000   -       -    
49  TỈNH HUẾ                          -                     -                377,000   -       -    
50  TỈNH HÀ TĨNH                          -                     -                368,000             1,207,650
51  TỈNH NGHỆ AN                          -                     -                361,000             1,207,650