Skip to content

06/08/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 08-2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            170,500               337,500        1,012,600              300,400             1,105,500
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            171,500               339,500        1,018,600              301,400             1,112,500
3 TỈNH BẠC LIÊU            171,500               339,500        1,018,600              301,400             1,112,500
4 TỈNH BẾN TRE            170,500               337,500        1,012,600              300,400             1,105,500
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            170,500               352,500        1,012,600              306,400             1,105,500
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            170,500               353,500        1,012,600              306,400             1,105,500
7 TỈNH BÌNH THUẬN            170,500               337,500        1,012,600              300,400             1,105,500
8 TỈNH CÀ MAU            173,500               342,500        1,027,600              304,400             1,123,500
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            171,500               339,000        1,016,600              300,400             1,105,500
10 TỈNH DAKLAK            175,500               347,500        1,043,600              309,400             1,142,500
11 TỈNH DAK NÔNG            175,500               347,500        1,043,600              309,400             1,142,500
12 TỈNH ĐỒNG NAI            169,500               335,500        1,005,600              301,400             1,112,500
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            168,500               333,500          999,600              300,400             1,105,500
14 TỈNH HẬU GIANG            173,500               342,500        1,027,600              300,400             1,105,500
15 TỈNH KHÁNH HÒA            173,500               342,500        1,027,600              304,400             1,123,500
16 TỈNH KIÊN GIANG            173,500               342,500        1,027,600              300,400             1,105,500
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            173,500               342,500        1,027,600              304,400             1,123,500
18 TỈNH LONG AN            169,500               335,500        1,005,600              305,400             1,105,500
19 TỈNH NINH THUẬN            176,500               358,500        1,046,600              310,400             1,146,500
20 TỈNH SÓC TRĂNG            171,500               339,500        1,018,600              300,400             1,105,500
21 TỈNH TÂY NINH            171,500               339,500        1,018,600              301,400             1,112,500
22 TỈNH TIỀN GIANG            169,500               335,500        1,005,600              300,400             1,105,500
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            179,500               356,500        1,069,600              317,500             1,169,650
24 TỈNH TRÀ VINH            171,500               339,500        1,018,600              300,400             1,105,500
25 TỈNH VĨNH LONG            171,500               339,500        1,018,600              304,400             1,123,500
26 TỈNH GIA LAI            182,500               362,500        1,090,600              327,400             1,197,500
27 TỈNH KON TUM            182,500               362,500        1,090,600              318,400             1,186,500
28  TỈNH HẢI DƯƠNG             198,750                       -                     -                349,000              317,800           1,200,150
29  TỈNH LẠNG SƠN             198,750                       -                     -                364,000              338,800           1,200,150
30  TỈNH QUẢNG NINH             198,750                       -                     -                349,000              318,800           1,200,150
31  TỈNH NAM ĐỊNH             198,750                       -                     -                353,000              322,800           1,200,150
32  TỈNH HẢI PHÒNG             198,750                       -                     -                344,000              312,800           1,200,150
33  TỈNH THÁI BÌNH             198,750                       -                     -                351,000              319,800           1,200,150
34  TỈNH HƯNG YÊN             198,750                       -                     -                350,000              318,800           1,200,150
35  TỈNH BẮC GIANG             198,750                       -                     -                358,000              332,800           1,200,150
36  TỈNH BẮC NINH             198,750                       -                     -                352,000              326,800           1,200,150
37  TỈNH HÀ GIANG                          -                     -                405,000              365,800           1,261,150
38  TỈNH HÀ NỘI             198,750                       -                     -                353,000              322,800           1,200,150
39  TỈNH LÀO CAI                          -                     -                413,000              385,800           1,261,150
40  TỈNH HÀ NAM             198,750                       -                     -                348,000              319,800           1,200,150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN             198,750                       -                     -                381,000             1,261,150
42  TỈNH PHÚ THỌ             198,750                       -                     -                360,000              334,800           1,200,150
43  TỈNH SƠN LA             198,750                       -                     -                395,000              372,800           1,200,150
44  TỈNH VĨNH PHÚC             198,750                       -                     -                375,000              343,800           1,261,150
45  TỈNH YÊN BÁI             198,750                       -                     -                388,000             1,261,150
46  TỈNH HÒA BÌNH                          -                     -                372,000             1,261,150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                          -                     -                384,000             1,261,150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                          -                     -                369,000    
49  TỈNH HUẾ                          -                     -                377,000    
50  TỈNH HÀ TĨNH             198,750                       -                     -                366,000             1,200,150
51  TỈNH NGHỆ AN             198,750                       -                     -                359,000             1,200,150