Skip to content

30/06/2024 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 07/2024

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung du và miền núi phía Bắc 

-  

-  

-

542,500

492,900

1,750,850

2

Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng) 

258,750  

-  

-

497,500

462,400

1,715,350

3

Bắc Trung Bộ 

-  

489,755  

1,529,895

498,000

466,068

1,689,850

4

Duyên hải Nam Trung Bộ 

233,000  

496,701  

1,515,986

476,596

450,653

1,748,639

5

Tây Nguyên 

240,500  

484,200  

1,471,800

444,900

-

1,633,700

6

Đông Nam Bộ 

236,000  

481,200  

1,442,300

432,500

-

1,596,350

7

Đồng bằng Sông Cửu Long 

234,000  

469,700  

1,400,300

427,400

374,400

1,550,200