Skip to content

03/06/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 06-2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            167,500               331,500          994,100              294,900             1,084,500
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            168,500               333,500        1,000,100              295,900             1,091,500
3 TỈNH BẠC LIÊU            168,500               333,500        1,000,100              295,900             1,091,500
4 TỈNH BẾN TRE            167,500               331,500          994,100              294,900             1,084,500
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            167,500               346,500          994,100              300,900             1,084,500
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            167,500               347,500          994,100              300,900             1,084,500
7 TỈNH BÌNH THUẬN            167,500               331,500          994,100              294,900             1,084,500
8 TỈNH CÀ MAU            170,500               336,500        1,009,100              298,900             1,102,500
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            168,500               333,000          998,100              294,900             1,084,500
10 TỈNH DAKLAK            172,500               341,500        1,025,100              303,900             1,121,500
11 TỈNH DAK NÔNG            172,500               341,500        1,025,100              303,900             1,121,500
12 TỈNH ĐỒNG NAI            166,500               329,500          987,100              295,900             1,091,500
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            165,500               327,500          981,100              294,900             1,084,500
14 TỈNH HẬU GIANG            170,500               336,500        1,009,100              294,900             1,084,500
15 TỈNH KHÁNH HÒA            170,500               336,500        1,009,100              298,900             1,102,500
16 TỈNH KIÊN GIANG            170,500               336,500        1,009,100              294,900             1,084,500
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            170,500               336,500        1,009,100              298,900             1,102,500
18 TỈNH LONG AN            166,500               329,500          987,100              299,900             1,084,500
19 TỈNH NINH THUẬN            173,500               352,500        1,028,100              304,900             1,125,500
20 TỈNH SÓC TRĂNG            168,500               333,500        1,000,100              294,900             1,084,500
21 TỈNH TÂY NINH            168,500               333,500        1,000,100              295,900             1,091,500
22 TỈNH TIỀN GIANG            166,500               329,500          987,100              294,900             1,084,500
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            176,500               350,500        1,051,100              312,000             1,148,650
24 TỈNH TRÀ VINH            168,500               333,500        1,000,100              294,900             1,084,500
25 TỈNH VĨNH LONG            168,500               333,500        1,000,100              298,900             1,102,500
26 TỈNH GIA LAI            179,500               356,500        1,072,100              321,900             1,176,500
27 TỈNH KON TUM            179,500               356,500        1,072,100              312,900             1,165,500
28  TỈNH HẢI DƯƠNG             195,750                       -                     -                343,500              312,500           1,179,150
29  TỈNH LẠNG SƠN             195,750                       -                     -                358,500              333,500           1,179,150
30  TỈNH QUẢNG NINH             195,750                       -                     -                343,500              313,500           1,179,150
31  TỈNH NAM ĐỊNH             195,750                       -                     -                347,500              317,500           1,179,150
32  TỈNH HẢI PHÒNG             195,750                       -                     -                338,500              307,500           1,179,150
33  TỈNH THÁI BÌNH             195,750                       -                     -                345,500              314,500           1,179,150
34  TỈNH HƯNG YÊN             195,750                       -                     -                344,500              313,500           1,179,150
35  TỈNH BẮC GIANG             195,750                       -                     -                352,500              327,500           1,179,150
36  TỈNH BẮC NINH             195,750                       -                     -                346,500              321,500           1,179,150
37  TỈNH HÀ GIANG                     -                         -                     -                399,500              360,500           1,240,150
38  TỈNH HÀ NỘI             195,750                       -                     -                347,500              317,500           1,179,150
39  TỈNH LÀO CAI                     -                         -                     -                407,500              380,500           1,240,150
40  TỈNH HÀ NAM             195,750                       -                     -                342,500              314,500           1,179,150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN             195,750                       -                     -                375,500                      -             1,240,150
42  TỈNH PHÚ THỌ             195,750                       -                     -                354,500              329,500           1,179,150
43  TỈNH SƠN LA             195,750                       -                     -                389,500              367,500           1,179,150
44  TỈNH VĨNH PHÚC             195,750                       -                     -                369,500              338,500           1,240,150
45  TỈNH YÊN BÁI             195,750                       -                     -                382,500                      -             1,240,150
46  TỈNH HÒA BÌNH                     -                         -                     -                366,500                      -             1,240,150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                     -                         -                     -                378,500                      -             1,240,150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                     -                         -                     -                363,500                      -                        -  
49  TỈNH HUẾ                     -                         -                     -                371,500                      -                        -  
50  TỈNH HÀ TĨNH             195,750               361,150        1,077,900              360,500                      -             1,179,150
51  TỈNH NGHỆ AN             195,750                       -                     -                353,500                      -             1,179,150