Skip to content

01/05/2024 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 05/2024

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung du và miền núi phía Bắc 

-  

-  

-

545,500

495,900

1,762,350

2

Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng) 

260,250  

-  

-

500,500

459,400

1,726,850

3

Bắc Trung Bộ 

-  

492,755  

1,539,895

501,000

469,068

1,701,350

4

Duyên hải Nam Trung Bộ 

234,500  

499,701  

1,525,986

479,596

453,653

1,760,139

5

Tây Nguyên 

242,000  

487,200  

1,481,800

447,900

-

1,645,200

6

Đông Nam Bộ 

237,500  

484,200  

1,452,300

435,500

-

1,607,850

7

Đồng bằng Sông Cửu Long 

235,500  

472,700  

1,410,300

430,400

377,400

1,561,700