Skip to content

05/05/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 05-2020

1 TỈNH AN GIANG               167.500                   331.500              994.100                  294.900                1.084.500
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               168.500                   333.500           1.000.100                  295.900                1.091.500
3 TỈNH BẠC LIÊU               168.500                   333.500           1.000.100                  295.900                1.091.500
4 TỈNH BẾN TRE               167.500                   331.500              994.100                  294.900                1.084.500
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               167.500                   346.500              994.100                  300.900                1.084.500
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               167.500                   347.500              994.100                  300.900                1.084.500
7 TỈNH BÌNH THUẬN               167.500                   331.500              994.100                  294.900                1.084.500
8 TỈNH CÀ MAU               170.500                   336.500           1.009.100                  298.900                1.102.500
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               168.500                   333.000              998.100                  294.900                1.084.500
10 TỈNH DAKLAK               172.500                   341.500           1.025.100                  303.900                1.121.500
11 TỈNH DAK NÔNG               172.500                   341.500           1.025.100                  303.900                1.121.500
12 TỈNH ĐỒNG NAI               166.500                   329.500              987.100                  295.900                1.091.500
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               165.500                   327.500              981.100                  294.900                1.084.500
14 TỈNH HẬU GIANG               170.500                   336.500           1.009.100                  294.900                1.084.500
15 TỈNH KHÁNH HÒA               170.500                   336.500           1.009.100                  298.900                1.102.500
16 TỈNH KIÊN GIANG               170.500                   336.500           1.009.100                  294.900                1.084.500
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               170.500                   336.500           1.009.100                  298.900                1.102.500
18 TỈNH LONG AN               166.500                   329.500              987.100                  299.900                1.084.500
19 TỈNH NINH THUẬN               173.500                   352.500           1.028.100                  304.900                1.125.500
20 TỈNH SÓC TRĂNG               168.500                   333.500           1.000.100                  294.900                1.084.500
21 TỈNH TÂY NINH               168.500                   333.500           1.000.100                  295.900                1.091.500
22 TỈNH TIỀN GIANG               166.500                   329.500              987.100                  294.900                1.084.500
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               176.500                   350.500           1.051.100                  312.000                1.148.650
24 TỈNH TRÀ VINH               168.500                   333.500           1.000.100                  294.900                1.084.500
25 TỈNH VĨNH LONG               168.500                   333.500           1.000.100                  298.900                1.102.500
26 TỈNH GIA LAI               179.500                   356.500           1.072.100                  321.900                1.176.500
27 TỈNH KON TUM               179.500                   356.500           1.072.100                  312.900                1.165.500
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                195.750                           -                        -                    343.500                  312.500              1.179.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                195.750                           -                        -                    358.500                  333.500              1.179.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                195.750                           -                        -                    343.500                  313.500              1.179.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                195.750                           -                        -                    347.500                  317.500              1.179.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                195.750                           -                        -                    338.500                  307.500              1.179.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                195.750                           -                        -                    345.500                  314.500              1.179.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                195.750                           -                        -                    344.500                  313.500              1.179.150
35  TỈNH BẮC GIANG                195.750                           -                        -                    352.500                  327.500              1.179.150
36  TỈNH BẮC NINH                195.750                           -                        -                    346.500                  321.500              1.179.150
37  TỈNH HÀ GIANG                         -                             -                        -                    399.500                  360.500              1.240.150
38  TỈNH HÀ NỘI                195.750                           -                        -                    347.500                  317.500              1.179.150
39  TỈNH LÀO CAI                         -                             -                        -                    407.500                  380.500              1.240.150
40  TỈNH HÀ NAM                195.750                           -                        -                    342.500                  314.500              1.179.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                195.750                           -                        -                    375.500                          -                1.240.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                195.750                           -                        -                    354.500                  329.500              1.179.150
43  TỈNH SƠN LA                195.750                           -                        -                    389.500                  367.500              1.179.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                195.750                           -                        -                    369.500                  338.500              1.240.150
45  TỈNH YÊN BÁI                195.750                           -                        -                    382.500                          -                1.240.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                         -                             -                        -                    366.500                          -                1.240.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                         -                             -                        -                    378.500                          -                1.240.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                         -                             -                        -                    363.500                          -                            -  
49  TỈNH HUẾ                         -                             -                        -                    371.500                          -                            -  
50  TỈNH HÀ TĨNH                195.750                   361.150           1.077.900                  360.500                          -                1.179.150
51  TỈNH NGHỆ AN                195.750                           -                        -                    353.500                          -                1.179.150