Skip to content

01/04/2024 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 04/2024

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung du và miền núi phía Bắc 

-   

-   

-

558,000

507,400

1,809,850

2

Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng) 

266,750  

-   

-

513,000

470,900

1,774,350

3

Bắc Trung Bộ 

-   

501,255  

1,565,895

513,500

476,568

1,748,850

4

Duyên hải Nam Trung Bộ 

238,500  

508,201  

1,551,986

487,596

461,153

1,790,139

5

Tây Nguyên 

246,000  

495,700  

1,507,800

455,900

-

1,675,200

6

Đông Nam Bộ 

241,500  

492,700  

1,478,300

443,500

-

1,637,850

7

Đồng bằng Sông Cửu Long 

239,500  

481,200  

1,436,300

438,400

384,900

1,591,700