Skip to content

28/02/2022 News

BẢNG GIÁ GAS DÂN DỤNG THÁNG 03/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            262,500               530,200        1,617,300              486,400             1,799,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            263,500               532,200        1,623,300              487,400             1,806,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            263,500               532,200        1,623,300              487,400             1,806,700
4 TỈNH BẾN TRE            262,500               530,200        1,617,300              486,400             1,799,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            262,500               545,200        1,617,300              492,400             1,799,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            262,500               546,200        1,617,300              492,400             1,799,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            262,500               530,200        1,617,300              486,400             1,799,700
8 TỈNH CÀ MAU            265,500               535,200        1,632,300              490,400              264,000           1,817,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            269,500               543,700        1,621,300              498,400             1,799,700
10 TỈNH DAKLAK            267,500               540,200        1,648,300              495,400             1,836,700
11 TỈNH DAK NÔNG            267,500               540,200        1,648,300              495,400             1,836,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            261,500               528,200        1,610,300              487,400             1,806,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            260,500               526,200        1,604,300              486,400             1,799,700
14 TỈNH HẬU GIANG            265,500               535,200        1,632,300              486,400             1,799,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            265,500               535,200        1,632,300              490,400             1,817,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            265,500               535,200        1,632,300              486,400             1,799,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            265,500               535,200        1,632,300              490,400             1,817,700
18 TỈNH LONG AN            261,500               528,200        1,610,300              491,400             1,799,700
19 TỈNH NINH THUẬN            268,500               551,200        1,651,300              496,400             1,840,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            263,500               532,200        1,623,300              486,400             1,799,700
21 TỈNH TÂY NINH            263,500               532,200        1,623,300              487,400             1,806,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            261,500               528,200        1,610,300              486,400             1,799,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            271,500               555,200        1,674,300              503,500             1,863,850
24 TỈNH TRÀ VINH            263,500               532,200        1,623,300              486,400             1,799,700
25 TỈNH VĨNH LONG            263,500               532,200        1,623,300              490,400             1,817,700
26 TỈNH GIA LAI            274,500               555,200        1,695,300              513,400             1,891,700
27 TỈNH KON TUM            274,500               555,200        1,695,300              504,400             1,873,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              290,750                        -                       -                 535,000              487,900           1,893,850
29   TỈNH LẠNG SƠN              290,750                        -                       -                 550,000              508,900           1,893,850
30   TỈNH QUẢNG NINH              290,750                        -                       -                 535,000              488,900           1,893,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH              290,750                        -                       -                 539,000              492,900           1,893,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              290,750                        -                       -                 530,000              482,900           1,893,850
33   TỈNH THÁI BÌNH              290,750                        -                       -                 537,000              489,900           1,893,850
34   TỈNH HƯNG YÊN              290,750                        -                       -                 536,000              488,900           1,893,850
35   TỈNH BẮC GIANG              290,750                        -                       -                 544,000              502,900           1,893,850
36   TỈNH BẮC NINH              290,750                        -                       -                 538,000              496,900           1,893,850
37   TỈNH HÀ GIANG                            -                       -                 591,000              535,900           1,954,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              290,750                        -                       -                 539,000              492,900           1,893,850
39   TỈNH LÀO CAI                            -                       -                 599,000              555,900           1,954,850
40   TỈNH HÀ NAM              290,750                        -                       -                 534,000              489,900           1,893,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              290,750                        -                       -                 567,000             1,954,850
42   TỈNH PHÚ THỌ              290,750                        -                       -                 546,000              504,900           1,893,850
43   TỈNH SƠN LA              290,750                        -                       -                 581,000              542,900           1,893,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC              290,750                        -                       -                 561,000              513,900           1,954,850
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                       -                 583,500             1,990,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                       -                 567,500             1,990,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                       -                 579,500             1,990,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                       -                 561,500             1,929,350
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                       -                 554,500             1,929,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                   567,701        1,739,486              540,096              512,153           2,006,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                   555,828        1,739,486              545,096              512,153           2,006,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                   560,755        1,753,395              545,335                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                   541,789        1,680,069              545,335              527,568  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                   555,447                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                   555,833        1,739,486                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                   513,406        1,521,013                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                   535,833        1,739,486                      -                        -                        -