Skip to content

18/03/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 03 - 2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               185.000                   368.000           1.107.600                  329.900                1.216.000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               186.000                   370.000           1.113.600                  330.900                1.223.000
3 TỈNH BẠC LIÊU               186.000                   370.000           1.113.600                  330.900                1.223.000
4 TỈNH BẾN TRE               185.000                   368.000           1.107.600                  329.900                1.216.000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               185.000                   383.000           1.107.600                  335.900                1.216.000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               185.000                   384.000           1.107.600                  335.900                1.216.000
7 TỈNH BÌNH THUẬN               185.000                   368.000           1.107.600                  329.900                1.216.000
8 TỈNH CÀ MAU               188.000                   373.000           1.122.600                  333.900                1.234.000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               186.000                   369.500           1.111.600                  329.900                1.216.000
10 TỈNH DAKLAK               190.000                   378.000           1.138.600                  338.900                1.253.000
11 TỈNH DAK NÔNG               190.000                   378.000           1.138.600                  338.900                1.253.000
12 TỈNH ĐỒNG NAI               184.000                   366.000           1.100.600                  330.900                1.223.000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               183.000                   364.000           1.094.600                  329.900                1.216.000
14 TỈNH HẬU GIANG               188.000                   373.000           1.122.600                  329.900                1.216.000
15 TỈNH KHÁNH HÒA               188.000                   373.000           1.122.600                  333.900                1.234.000
16 TỈNH KIÊN GIANG               188.000                   373.000           1.122.600                  329.900                1.216.000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               188.000                   373.000           1.122.600                  333.900                1.234.000
18 TỈNH LONG AN               184.000                   366.000           1.100.600                  334.900                1.216.000
19 TỈNH NINH THUẬN               191.000                   389.000           1.141.600                  339.900                1.257.000
20 TỈNH SÓC TRĂNG               186.000                   370.000           1.113.600                  329.900                1.216.000
21 TỈNH TÂY NINH               186.000                   370.000           1.113.600                  330.900                1.223.000
22 TỈNH TIỀN GIANG               184.000                   366.000           1.100.600                  329.900                1.216.000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               194.000                   387.000           1.164.600                  347.000                1.280.150
24 TỈNH TRÀ VINH               186.000                   370.000           1.113.600                  329.900                1.216.000
25 TỈNH VĨNH LONG               186.000                   370.000           1.113.600                  333.900                1.234.000
26 TỈNH GIA LAI               197.000                   393.000           1.185.600                  356.900                1.308.000
27 TỈNH KON TUM               197.000                   393.000           1.185.600                  347.900                1.297.000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                212.750                      378.500                  344.500              1.311.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                212.750                    393.500                365.500             1.311.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                212.750                    378.500                345.500             1.311.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                212.750                    382.500                349.500             1.311.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                212.750                    373.500                339.500             1.311.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                212.750                    380.500                346.500             1.311.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                212.750                    379.500                345.500             1.311.150
35  TỈNH BẮC GIANG                212.750                    387.500                359.500             1.311.150
36  TỈNH BẮC NINH                212.750                    381.500                353.500             1.311.150
37  TỈNH HÀ GIANG                       434.500                392.500             1.372.150
38  TỈNH HÀ NỘI                212.750                    382.500                349.500             1.311.150
39  TỈNH LÀO CAI                       442.500                412.500             1.372.150
40  TỈNH HÀ NAM                212.750                    377.500                346.500             1.311.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                212.750                    410.500                          -               1.372.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                212.750                    389.500                361.500             1.311.150
43  TỈNH SƠN LA                212.750                    424.500                399.500             1.311.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                212.750                    404.500                370.500             1.372.150
45  TỈNH YÊN BÁI                212.750                    417.500                          -               1.372.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                       401.500                          -               1.372.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                       413.500                          -               1.372.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                       398.500                          -    
49  TỈNH HUẾ                       406.500                          -    
50  TỈNH HÀ TĨNH                212.750                   398.150           1.191.400                395.500                          -               1.311.150
51  TỈNH NGHỆ AN                212.750                    388.500                          -               1.311.150