Skip to content

01/02/2024 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 02/2024

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung du và miền núi phía Bắc 

-   

-   

-

563,000

511,900

1,828,850

2

Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng) 

269,250  

-   

-

518,000

475,400

1,793,350

3

Bắc Trung Bộ 

-   

504,255  

1,575,895

518,500

479,068

1,767,850

4

Duyên hải Nam Trung Bộ 

240,000  

511,201  

1,561,986

490,596

463,653

1,801,639

5

Tây Nguyên 

247,500  

498,700  

1,517,800

458,900

-

1,686,700

6

Đông Nam Bộ 

243,000  

495,700  

1,488,300

446,500

-

1,649,350

7

Đồng bằng Sông Cửu Long 

241,000  

484,200  

1,446,300

441,400

387,400

1,603,200