Skip to content

01/01/2024 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 01/2024

 
STT
Vùng Kinh Doanh 
Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

1

Trung du và miền núi phía Bắc 

-   

-   

-

558,000

507,400

1,809,850

2

Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng) 

266,750  

-   

-

513,000

470,900

1,774,350

3

Bắc Trung Bộ 

-   

498,755  

1,559,395

513,500

474,568

1,748,850

4

Duyên hải Nam Trung Bộ 

237,500  

505,701  

1,545,486

485,596

459,153

1,782,639

5

Tây Nguyên 

245,000  

493,200  

1,501,300

453,900

-

1,667,700

6

Đông Nam Bộ 

240,500  

490,200  

1,471,800

441,500

-

1,630,350

7

Đồng bằng Sông Cửu Long 

238,500  

478,700  

1,429,800

436,400

382,900

1,584,200