Skip to content

31/12/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 01/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            233,500               470,200        1,428,800              428,400                      -             1,582,200
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            234,500               472,200        1,434,800              429,400                      -             1,589,200
3 TỈNH BẠC LIÊU            234,500               472,200        1,434,800              429,400                      -             1,589,200
4 TỈNH BẾN TRE            233,500               470,200        1,428,800              428,400                      -             1,582,200
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            233,500               485,200        1,428,800              434,400                      -             1,582,200
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            233,500               486,200        1,428,800              434,400                      -             1,582,200
7 TỈNH BÌNH THUẬN            233,500               470,200        1,428,800              428,400                      -             1,582,200
8 TỈNH CÀ MAU            236,500               475,200        1,443,800              432,400              264,000           1,600,200
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            234,500               471,700        1,432,800              428,400                      -             1,582,200
10 TỈNH DAKLAK            238,500               480,200        1,459,800              437,400                      -             1,619,200
11 TỈNH DAK NÔNG            238,500               480,200        1,459,800              437,400                      -             1,619,200
12 TỈNH ĐỒNG NAI            232,500               468,200        1,421,800              429,400                      -             1,589,200
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            231,500               466,200        1,415,800              428,400                      -             1,582,200
14 TỈNH HẬU GIANG            236,500               475,200        1,443,800              428,400                      -             1,582,200
15 TỈNH KHÁNH HÒA            236,500               475,200        1,443,800              432,400                      -             1,600,200
16 TỈNH KIÊN GIANG            236,500               475,200        1,443,800              428,400                      -             1,582,200
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            236,500               475,200        1,443,800              432,400                      -             1,600,200
18 TỈNH LONG AN            232,500               468,200        1,421,800              433,400                      -             1,582,200
19 TỈNH NINH THUẬN            239,500               491,200        1,462,800              438,400                      -             1,623,200
20 TỈNH SÓC TRĂNG            234,500               472,200        1,434,800              428,400                      -             1,582,200
21 TỈNH TÂY NINH            234,500               472,200        1,434,800              429,400                      -             1,589,200
22 TỈNH TIỀN GIANG            232,500               468,200        1,421,800              428,400                      -             1,582,200
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            242,500               489,200        1,485,800              445,500                      -             1,646,350
24 TỈNH TRÀ VINH            234,500               472,200        1,434,800              428,400                      -             1,582,200
25 TỈNH VĨNH LONG            234,500               472,200        1,434,800              432,400                      -             1,600,200
26 TỈNH GIA LAI            245,500               495,200        1,506,800              455,400                      -             1,674,200
27 TỈNH KON TUM            245,500               495,200        1,506,800              446,400                      -             1,655,700
28 TỈNH HẢI DƯƠNG            261,750                        -                       -                 477,000              434,900           1,676,350
29 TỈNH LẠNG SƠN             261,750                        -                       -                 492,000              455,900           1,676,350
30 TỈNH QUẢNG NINH             261,750                        -                       -                 477,000              435,900           1,676,350
31 TỈNH NAM ĐỊNH             261,750                        -                       -                 481,000              439,900           1,676,350
32 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG             261,750                        -                       -                 472,000              429,900           1,676,350
33 TỈNH THÁI BÌNH             261,750                        -                       -                 479,000              436,900           1,676,350
34  TỈNH HƯNG YÊN             261,750                        -                       -                 478,000              435,900           1,676,350
35  TỈNH BẮC GIANG             261,750                        -                       -                 486,000              449,900           1,676,350
36 TỈNH BẮC NINH             261,750                        -                       -                 480,000              443,900           1,676,350
37 TỈNH HÀ GIANG                     -                          -                       -                 533,000              482,900           1,737,350
38 THÀNH PHỐ HÀ NỘI             261,750                        -                       -                 481,000              439,900           1,676,350
39 TỈNH LÀO CAI                     -                          -                       -                 541,000              502,900           1,737,350
40 TỈNH HÀ NAM             261,750                        -                       -                 476,000              436,900           1,676,350
41 TỈNH THÁI NGUYÊN             261,750                        -                       -                 509,000                      -             1,737,350
42 TỈNH PHÚ THỌ             261,750                        -                       -                 488,000              451,900           1,676,350
43 TỈNH SƠN LA             261,750                        -                       -                 523,000              489,900           1,676,350
44 TỈNH VĨNH PHÚC             261,750                        -                       -                 503,000              460,900           1,737,350
45 TỈNH YÊN BÁI                     -                          -                       -                 525,500                      -             1,772,850
46 TỈNH HÒA BÌNH                     -                          -                       -                 509,500                      -             1,772,850
47 TỈNH TUYÊN QUANG                     -                          -                       -                 521,500                      -             1,772,850
50 TỈNH HÀ TĨNH                     -                          -                       -                 503,500                      -             1,711,850
51 TỈNH NGHỆ AN                     -                          -                       -                 496,500                      -             1,711,850
52 TỈNH QUẢNG NAM                     -                 507,701        1,550,986              482,096              459,153           1,789,139
53 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                     -                 495,828        1,550,986              487,096              459,153           1,789,139
54 TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                     -                 500,755        1,564,895              487,335                      -                        -  
55 TỈNH QUẢNG TRỊ                     -                 481,789        1,491,569              487,335              474,568                      -  
56 TỈNH QUẢNG BÌNH                     -                 495,447                   -                        -                        -                        -  
57 TỈNH QUẢNG NGÃI                     -                 495,833        1,550,986                      -                        -                        -  
58 TỈNH PHÚ YÊN                     -                 453,406        1,332,513                      -                        -                        -  
59 TỈNH BÌNH ĐỊNH                     -                 475,833        1,550,986                      -                        -                        -