Skip to content

09/03/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 3/2023

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 

 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)

1 TỈNH AN GIANG               242,500                   488,700          1,486,300                  446,400                1,648,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               243,500                   490,700          1,492,300                  447,400                1,655,700
3 TỈNH BẠC LIÊU               243,500                   490,700          1,492,300                  447,400                1,655,700
4 TỈNH BẾN TRE               242,500                   488,700          1,486,300                  446,400                1,648,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               242,500                   503,700          1,486,300                  452,400                1,648,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               242,500                   504,700          1,486,300                  452,400                1,648,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN               242,500                   488,700          1,486,300                  446,400                1,648,700
8 TỈNH CÀ MAU               245,500                   493,700          1,501,300                  450,400                             -                1,666,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               249,500                   502,200          1,490,300                  458,400                1,648,700
10 TỈNH DAKLAK               247,500                   498,700          1,517,300                  455,400                1,685,700
11 TỈNH DAK NÔNG               247,500                   498,700          1,517,300                  455,400                1,685,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI               241,500                   486,700          1,479,300                  447,400                1,655,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               240,500                   484,700          1,473,300                  446,400                1,648,700
14 TỈNH HẬU GIANG               245,500                   493,700          1,501,300                  446,400                1,648,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA               245,500                   493,700          1,501,300                  450,400                1,666,700
16 TỈNH KIÊN GIANG               245,500                   493,700          1,501,300                  446,400                1,648,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               245,500                   493,700          1,501,300                  450,400                1,666,700
18 TỈNH LONG AN               241,500                   486,700          1,479,300                  451,400                1,648,700
19 TỈNH NINH THUẬN               248,500                   509,700          1,520,300                  456,400                1,689,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG               243,500                   490,700          1,492,300                  446,400                1,648,700
21 TỈNH TÂY NINH               243,500                   490,700          1,492,300                  447,400                1,655,700
22 TỈNH TIỀN GIANG               241,500                   486,700          1,479,300                  446,400                1,648,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               251,500                   513,700          1,543,300                  463,500                1,712,850
24 TỈNH TRÀ VINH               243,500                   490,700          1,492,300                  446,400                1,648,700
25 TỈNH VĨNH LONG               243,500                   490,700          1,492,300                  450,400                1,666,700
26 TỈNH GIA LAI               254,500                   513,700          1,564,300                  473,400                1,740,700
27 TỈNH KON TUM               254,500                   513,700          1,564,300                  464,400                1,722,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG                 270,750                      495,000                  451,900              1,742,850
29   TỈNH LẠNG SƠN                 270,750                      510,000                  472,900              1,742,850
30   TỈNH QUẢNG NINH                 270,750                      495,000                  452,900              1,742,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH                 270,750                      499,000                  456,900              1,742,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                 270,750                      490,000                  446,900              1,742,850
33   TỈNH THÁI BÌNH                 270,750                      497,000                  453,900              1,742,850
34   TỈNH HƯNG YÊN                 270,750                      496,000                  452,900              1,742,850
35   TỈNH BẮC GIANG                 270,750                      504,000                  466,900              1,742,850
36   TỈNH BẮC NINH                 270,750                      498,000                  460,900              1,742,850
37   TỈNH HÀ GIANG                            -                        558,000                  494,400              1,829,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI                 270,750                      499,000                  456,900              1,742,850
39   TỈNH LÀO CAI                            -                        566,000                  514,400              1,829,850
40   TỈNH HÀ NAM                 270,750                      494,000                  453,900              1,742,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN                 278,750                      527,000                             -                1,803,850
42   TỈNH PHÚ THỌ                 270,750                      506,000                  468,900              1,742,850
43   TỈNH SƠN LA                 270,750                      541,000                  506,900              1,742,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC                 270,750                      521,000                  477,900              1,803,850
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                        543,500                             -                1,839,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                        527,500                             -                1,839,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                        539,500                             -                1,839,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                        521,500                             -                1,778,350
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                        514,500                             -                1,778,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                            -                     526,201          1,608,486                  500,096                  476,153              1,855,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            -                     514,328          1,608,486                  505,096                  476,153              1,855,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                            -                     519,255          1,622,395                  505,335                             -                              -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                            -                     500,289          1,549,069                  505,335                  491,568                            -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                            -                     513,947                        -                               -                               -                              -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                            -                     514,333          1,608,486                             -                               -                              -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                            -                     471,906          1,390,013                             -                               -                              -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                            -                     494,333          1,608,486                             -                               -                              -