Skip to content

01/08/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 8/2021

Totalgaz cập nhật bảng giá gas dân dụng áp dụng trong tháng 8 năm 2021.

Stt TỈNH

Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)

Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Total 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Total 11kg
(VNĐ/ bình)
 Total 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            220,500               442,700        1,341,300              401,400                      -             1,481,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            221,500               444,700        1,347,300              402,400                      -             1,488,700
3 TỈNH BẠC LIÊU            221,500               444,700        1,347,300              402,400                      -             1,488,700
4 TỈNH BẾN TRE            220,500               442,700        1,341,300              401,400                      -             1,481,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            220,500               457,700        1,341,300              407,400                      -             1,481,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            220,500               458,700        1,341,300              407,400                      -             1,481,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN            220,500               442,700        1,341,300              401,400                      -             1,481,700
8 TỈNH CÀ MAU            223,500               447,700        1,356,300              405,400              264,000           1,499,700
9 TP. CẦN THƠ            221,500               444,200        1,345,300              401,400                      -             1,481,700
10 TỈNH DAKLAK            225,500               452,700        1,372,300              410,400                      -             1,518,700
11 TỈNH DAK NÔNG            225,500               452,700        1,372,300              410,400                      -             1,518,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI            219,500               440,700        1,334,300              402,400                      -             1,488,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            218,500               438,700        1,328,300              401,400                      -             1,481,700
14 TỈNH HẬU GIANG            223,500               447,700        1,356,300              401,400                      -             1,481,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA            223,500               447,700        1,356,300              405,400                      -             1,499,700
16 TỈNH KIÊN GIANG            223,500               447,700        1,356,300              401,400                      -             1,481,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            223,500               447,700        1,356,300              405,400                      -             1,499,700
18 TỈNH LONG AN            219,500               440,700        1,334,300              406,400                      -             1,481,700
19 TỈNH NINH THUẬN            226,500               463,700        1,375,300              411,400                      -             1,522,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG            221,500               444,700        1,347,300              401,400                      -             1,481,700
21 TỈNH TÂY NINH            221,500               444,700        1,347,300              402,400                      -             1,488,700
22 TỈNH TIỀN GIANG            219,500               440,700        1,334,300              401,400                      -             1,481,700
23 TP. HỒ CHÍ MINH            229,500               461,700        1,398,300              418,500                      -             1,545,850
24 TỈNH TRÀ VINH            221,500               444,700        1,347,300              401,400                      -             1,481,700
25 TỈNH VĨNH LONG            221,500               444,700        1,347,300              405,400                      -             1,499,700
26 TỈNH GIA LAI            232,500               467,700        1,419,300              428,400                      -             1,573,700
27 TỈNH KON TUM            232,500               467,700        1,419,300              419,400                      -             1,555,200
28 TỈNH HẢI DƯƠNG              248,750                        -                       -                 450,000              410,400           1,575,850
29 TỈNH LẠNG SƠN              248,750                        -                       -                 465,000              431,400           1,575,850
30 TỈNH QUẢNG NINH              248,750                        -                       -                 450,000              411,400           1,575,850
31 TỈNH NAM ĐỊNH              248,750                        -                       -                 454,000              415,400           1,575,850
32 TP. HẢI PHÒNG              248,750                        -                       -                 445,000              405,400           1,575,850
33 TỈNH THÁI BÌNH              248,750                        -                       -                 452,000              412,400           1,575,850
34 TỈNH HƯNG YÊN              248,750                        -                       -                 451,000              411,400           1,575,850
35 TỈNH BẮC GIANG              248,750                        -                       -                 459,000              425,400           1,575,850
36 TỈNH BẮC NINH              248,750                        -                       -                 453,000              419,400           1,575,850
37 TỈNH HÀ GIANG                            -                       -                 506,000              458,400           1,636,850
38 TP. HÀ NỘI              248,750                        -                       -                 454,000              415,400           1,575,850
39 TỈNH LÀO CAI                            -                       -                 514,000              478,400           1,636,850
40 TỈNH HÀ NAM              248,750                        -                       -                 449,000              412,400           1,575,850
41 TỈNH THÁI NGUYÊN              248,750                        -                       -                 482,000                      -             1,636,850
42 TỈNH PHÚ THỌ              248,750                        -                       -                 461,000              427,400           1,575,850
43 TỈNH SƠN LA              248,750                        -                       -                 496,000              465,400           1,575,850
44 TỈNH VĨNH PHÚC              248,750                        -                       -                 476,000              436,400           1,636,850
45 TỈNH YÊN BÁI                      -                          -                       -                 498,500                      -             1,672,350
46 TỈNH HÒA BÌNH                      -                          -                       -                 482,500                      -             1,672,350
47 TỈNH TUYÊN QUANG                      -                          -                       -                 494,500                      -             1,672,350
50 TỈNH HÀ TĨNH                      -                          -                       -                 476,500                      -             1,611,350
51 TỈNH NGHỆ AN                      -                          -                       -                 469,500                      -             1,611,350
52 TỈNH QUẢNG NAM                      -                 480,201        1,463,486              455,096                      -             1,688,639
53 TP. ĐÀ NẴNG                      -                 468,328        1,463,486              460,096              434,653           1,688,639
54 TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 473,255        1,477,395              460,335                      -                        -  
55 TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 454,289        1,404,069              460,335              450,068                      -  
56 TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 467,947                   -                        -                        -                        -  
57 TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 468,333        1,463,486                      -                        -                        -  
58 TỈNH PHÚ YÊN                      -                 425,906        1,245,013                      -                        -                        -  
59 TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 448,333        1,463,486                      -                        -                        -