Skip to content

01/08/2019 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 8

Stt SO THUONG MAI Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG            165,500               327,200          979,800              290,400           1,068,700
2 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            166,500               329,200          985,800              291,400           1,075,700
3 SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU            166,500               329,200          985,800              291,400           1,075,700
4 SỞ CÔNG THƯƠNG BẾN TRE            165,500               327,200          979,800              290,400           1,068,700
5 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG            165,500               342,200          979,800              296,400           1,068,700
6 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH PHƯỚC            165,500               343,200          979,800              296,400           1,068,700
7 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN            165,500               327,200          979,800              290,400           1,068,700
8 SỞ CÔNG THƯƠNG CÀ MAU            168,500               332,200          994,800              294,400           1,086,700
9 SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ            166,500               328,700          983,800              290,400           1,068,700
10 SỞ CÔNG THƯƠNG DĂKLĂK            170,500               337,200        1,010,800              299,400           1,105,700
11 SỞ CÔNG THƯƠNG DĂK NÔNG            170,500               337,200        1,010,800              299,400           1,105,700
12 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI            164,500               325,200          972,800              291,400           1,075,700
13 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP            163,500               323,200          966,800              290,400           1,068,700
14 SỞ CÔNG THƯƠNG HẬU GIANG            168,500               332,200          994,800              290,400           1,068,700
15 SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HOÀ            168,500               332,200          994,800              294,400           1,086,700
16 SỞ CÔNG THƯƠNG KIÊN GIANG            168,500               332,200          994,800              290,400           1,068,700
17 SỞ CÔNG THƯƠNG LÂM ĐỒNG            168,500               332,200          994,800              294,400           1,086,700
18 SỞ CÔNG THƯƠNG LONG AN            164,500               325,200          972,800              295,400           1,068,700
19 SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN            171,500               348,200        1,013,800              300,400           1,109,700
20 SỞ CÔNG THƯƠNG SÓC TRĂNG            166,500               329,200          985,800              290,400           1,068,700
21 SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH            166,500               329,200          985,800              291,400           1,075,700
22 SỞ CÔNG THƯƠNG TIỀN GIANG            164,500               325,200          972,800              290,400           1,068,700
23 SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            166,500               329,200          985,800              290,400           1,068,700
24 SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH            166,500               329,200          985,800              290,400           1,068,700
25 SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG            166,500               329,200          985,800              294,400           1,086,700
26 SỞ CÔNG THƯƠNG GIA LAI            177,500               352,200        1,057,800              317,400           1,160,700
27 SỞ CÔNG THƯƠNG KON TUM            177,500               352,200        1,057,800              308,400           1,149,700
28  SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG             194,000                  340,000           1,170,000
29  SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN             194,000                356,000         1,170,000
30  SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG NINH             194,000                341,000         1,170,000
31  SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH             194,000                345,000         1,170,000
32  SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG             194,000                335,000         1,170,000
33  SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH             194,000                342,000         1,170,000
34  SỞ CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN             194,000                341,000         1,170,000
35  SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG             194,000                350,000         1,170,000
36  SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH             194,000                344,000         1,170,000
37  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ GIANG                   397,000         1,231,000
38  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI             194,000                345,000         1,170,000
39  SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI                   405,000         1,231,000
40  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM             194,000                339,000         1,170,000
41  SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN             194,000                373,000         1,231,000
42  SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ             194,000                352,000         1,170,000
43  SỞ CÔNG THƯƠNG SƠN LA             194,000                387,000         1,170,000
44  SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC             194,000                366,000         1,231,000
45  SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI             194,000                379,000         1,231,000
46  SỞ CÔNG THƯƠNG HÒA BÌNH                   364,000         1,231,000
47  SỞ CÔNG THƯƠNG TUYÊN QUANG                   376,000         1,231,000
48  SỞ CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG                   361,000  
49  SỞ CÔNG THƯƠNG HUẾ                   369,000  
50  SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH             194,000               359,000        1,075,000            358,000         1,170,000
51  SƠỞ CÔNG THƯƠNG VINH - NGHỆ AN             194,000                       -          1,075,000            351,000         1,170,000