Skip to content

31/10/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 11/2021

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG          251,000           506,200        1,540,800          462,900        1,711,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU          252,000           508,200        1,546,800          463,900        1,718,700
3 TỈNH BẠC LIÊU          252,000           508,200        1,546,800          463,900        1,718,700
4 TỈNH BẾN TRE          251,000           506,200        1,540,800          462,900        1,711,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG          251,000           521,200        1,540,800          468,900        1,711,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC          251,000           522,200        1,540,800          468,900        1,711,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN          251,000           506,200        1,540,800          462,900        1,711,700
8 TỈNH CÀ MAU          254,000           511,200        1,555,800          466,900           264,000      1,729,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ          252,000           507,700        1,544,800          462,900        1,711,700
10 TỈNH DAKLAK          256,000           516,200        1,571,800          471,900        1,748,700
11 TỈNH DAK NÔNG          256,000           516,200        1,571,800          471,900        1,748,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI          250,000           504,200        1,533,800          463,900        1,718,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP          249,000           502,200        1,527,800          462,900        1,711,700
14 TỈNH HẬU GIANG          254,000           511,200        1,555,800          462,900        1,711,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA          254,000           511,200        1,555,800          466,900        1,729,700
16 TỈNH KIÊN GIANG          254,000           511,200        1,555,800          462,900        1,711,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG          254,000           511,200        1,555,800          466,900        1,729,700
18 TỈNH LONG AN          250,000           504,200        1,533,800          467,900        1,711,700
19 TỈNH NINH THUẬN          257,000           527,200        1,574,800          472,900        1,752,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG          252,000           508,200        1,546,800          462,900        1,711,700
21 TỈNH TÂY NINH          252,000           508,200        1,546,800          463,900        1,718,700
22 TỈNH TIỀN GIANG          250,000           504,200        1,533,800          462,900        1,711,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          260,000           525,200        1,597,800          480,000        1,775,850
24 TỈNH TRÀ VINH          252,000           508,200        1,546,800          462,900        1,711,700
25 TỈNH VĨNH LONG          252,000           508,200        1,546,800          466,900        1,729,700
26 TỈNH GIA LAI          263,000           531,200        1,618,800          489,900        1,803,700
27 TỈNH KON TUM          263,000           531,200        1,618,800          480,900        1,785,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG            279,250                        -                       -             511,500           466,400      1,805,850
29   TỈNH LẠNG SƠN            279,250                        -                       -             526,500           487,400      1,805,850
30   TỈNH QUẢNG NINH            279,250                        -                       -             511,500           467,400      1,805,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH            279,250                        -                       -             515,500           471,400      1,805,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG            279,250                        -                       -             506,500           461,400      1,805,850
33   TỈNH THÁI BÌNH            279,250                        -                       -             513,500           468,400      1,805,850
34   TỈNH HƯNG YÊN            279,250                        -                       -             512,500           467,400      1,805,850
35   TỈNH BẮC GIANG            279,250                        -                       -             520,500           481,400      1,805,850
36   TỈNH BẮC NINH            279,250                        -                       -             514,500           475,400      1,805,850
37   TỈNH HÀ GIANG                            -                       -             567,500           514,400      1,866,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI            279,250                        -                       -             515,500           471,400      1,805,850
39   TỈNH LÀO CAI                            -                       -             575,500           534,400      1,866,850
40   TỈNH HÀ NAM            279,250                        -                       -             510,500           468,400      1,805,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN            279,250                        -                       -             543,500        1,866,850
42   TỈNH PHÚ THỌ            279,250                        -                       -             522,500           483,400      1,805,850
43   TỈNH SƠN LA            279,250                        -                       -             557,500           521,400      1,805,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC            279,250                        -                       -             537,500           492,400      1,866,850
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                       -             560,000        1,902,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                       -             544,000        1,902,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                       -             556,000        1,902,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                       -             538,000        1,841,350
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                       -             531,000        1,841,350
52   TỈNH QUẢNG NAM               543,701        1,662,986          516,596           490,653      1,918,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG               531,828        1,662,986          521,596           490,653      1,918,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ               536,755        1,676,895          521,835                   -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ               517,789        1,603,569          521,835           506,068  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH               531,447                     -                     -                   -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI               531,833        1,662,986                   -                     -                   -  
58   TỈNH PHÚ YÊN               489,406        1,444,513                   -                     -                   -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH               511,833        1,662,986                   -                     -                   -