Skip to content

07/01/2021 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 1-2021

 

GIÁ ĐĂNG WEBSITE

Jan - 21

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            200,500               401,500        1,212,600              361,400             1,333,500
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            201,500               403,500        1,218,600              362,400             1,340,500
3 TỈNH BẠC LIÊU            201,500               403,500        1,218,600              362,400             1,340,500
4 TỈNH BẾN TRE            200,500               401,500        1,212,600              361,400             1,333,500
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            200,500               416,500        1,212,600              367,400             1,333,500
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            200,500               417,500        1,212,600              367,400             1,333,500
7 TỈNH BÌNH THUẬN            200,500               401,500        1,212,600              361,400             1,333,500
8 TỈNH CÀ MAU            203,500               406,500        1,227,600              365,400             1,351,500
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            201,500               403,000        1,216,600              361,400             1,333,500
10 TỈNH DAKLAK            205,500               411,500        1,243,600              370,400             1,370,500
11 TỈNH DAK NÔNG            205,500               411,500        1,243,600              370,400             1,370,500
12 TỈNH ĐỒNG NAI            199,500               399,500        1,205,600              362,400             1,340,500
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            198,500               397,500        1,199,600              361,400             1,333,500
14 TỈNH HẬU GIANG            203,500               406,500        1,227,600              361,400             1,333,500
15 TỈNH KHÁNH HÒA            203,500               406,500        1,227,600              365,400             1,351,500
16 TỈNH KIÊN GIANG            203,500               406,500        1,227,600              361,400             1,333,500
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            203,500               406,500        1,227,600              365,400             1,351,500
18 TỈNH LONG AN            199,500               399,500        1,205,600              366,400             1,333,500
19 TỈNH NINH THUẬN            206,500               422,500        1,246,600              371,400             1,374,500
20 TỈNH SÓC TRĂNG            201,500               403,500        1,218,600              361,400             1,333,500
21 TỈNH TÂY NINH            201,500               403,500        1,218,600              362,400             1,340,500
22 TỈNH TIỀN GIANG            199,500               399,500        1,205,600              361,400             1,333,500
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            209,500               420,500        1,269,600              378,500             1,397,650
24 TỈNH TRÀ VINH            201,500               403,500        1,218,600              361,400             1,333,500
25 TỈNH VĨNH LONG            201,500               403,500        1,218,600              365,400             1,351,500
26 TỈNH GIA LAI            212,500               426,500        1,290,600              388,400             1,425,500
27 TỈNH KON TUM            212,500               426,500        1,290,600              379,400             1,407,000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG             228,750                        -                     -                410,000              373,800           1,428,150
29  TỈNH LẠNG SƠN             228,750                        -                     -                425,000              394,800           1,428,150
30  TỈNH QUẢNG NINH             228,750                        -                     -                410,000              374,800           1,428,150
31  TỈNH NAM ĐỊNH             228,750                        -                     -                414,000              378,800           1,428,150
32  TỈNH HẢI PHÒNG             228,750                        -                     -                405,000              368,800           1,428,150
33  TỈNH THÁI BÌNH             228,750                        -                     -                412,000              375,800           1,428,150
34  TỈNH HƯNG YÊN             228,750                        -                     -                411,000              374,800           1,428,150
35  TỈNH BẮC GIANG             228,750                        -                     -                419,000              388,800           1,428,150
36  TỈNH BẮC NINH             228,750                        -                     -                413,000              382,800           1,428,150
37  TỈNH HÀ GIANG                           -                     -                466,000              421,800           1,489,150
38  TỈNH HÀ NỘI             228,750                        -                     -                414,000              378,800           1,428,150
39  TỈNH LÀO CAI                           -                     -                474,000              441,800           1,489,150
40  TỈNH HÀ NAM             228,750                        -                     -                409,000              375,800           1,428,150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN             228,750                        -                     -                442,000                56,000           1,489,150
42  TỈNH PHÚ THỌ             228,750                        -                     -                421,000              390,800           1,428,150
43  TỈNH SƠN LA             228,750                        -                     -                456,000              428,800           1,428,150
44  TỈNH VĨNH PHÚC             228,750                        -                     -                436,000              399,800           1,489,150
45  TỈNH YÊN BÁI                           -                     -                449,000             1,489,150
46  TỈNH HÒA BÌNH                           -                     -                433,000             1,489,150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                           -                     -                445,000             1,489,150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                           -                     -                428,000    
49  TỈNH HUẾ                           -                     -                436,000    
50  TỈNH HÀ TĨNH                           -                     -                427,000             1,428,150
51  TỈNH NGHỆ AN                           -                     -                420,000             1,428,150