Skip to content

Tin tức

GIÁ CP LPG THẾ GIỚI SAUDI ARAMCO

TotalEnergies cung cấp gas bồn, LPG công nghiệp cho hơn 200 khách hàng tại miền nam. TotalEnergies lắp đặt miễn phí hệ thống bồn gas, LPG công nghiệp, bình công nghiệp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

NĂM THÁNG PROPANE US$ BUTANE US$
2019 Tháng 5 525 530
2019 Tháng 4 515 535
2019 Tháng 3 490 520
2019  Tháng 2 440 470
2019  Tháng 1 430 320
2018 Tháng 12 445   415  
2018 Tháng 11 540 525  
2018 Tháng 10 655 655
2018 Tháng 9 600 635
2018 Tháng 8 580 595
2018 Tháng 7 555 570
2018 Tháng 6 560 560
2018 Tháng 5 500 505
2018 Tháng 4 480 465
2018 Tháng 3 480 465
2018   Tháng 2 525 505
2018   Tháng 1 590 570 
2017 Tháng 12 590 570
2017 Tháng 11 575 580
2017 Tháng 10 575 580
2017 Tháng 9 480 500
2017 Tháng 8 420 460
2017 Tháng 7 345 365
2017   Tháng 6 385 390
2017   Tháng 5 385 390
2017   Tháng 4 430 490
2017   Tháng 3 480 600
2017   Tháng 2 510 600
2017   Tháng 1 435 495
2016   Tháng 12 380 420
2016   Tháng 11 390 440
2016   Tháng 10 340 370
2016   Tháng 9 295 320
2016   Tháng 8 285 290
2016   Tháng 7 295 310
2016   Tháng 6 330 365
2016   Tháng 5 325 380
2016   Tháng 4 320 350
2016   Tháng 3 290 320
2016   Tháng 2 285 315
2016  Tháng 1 345 390