Skip to content

02/02/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 2/2023

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 

 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)

 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)

1 TỈNH AN GIANG                250,500                   505,200           1,538,300                  462,400                 1,708,700
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                251,500                   507,200           1,544,300                  463,400                 1,715,700
3 TỈNH BẠC LIÊU                251,500                   507,200           1,544,300                  463,400                 1,715,700
4 TỈNH BẾN TRE                250,500                   505,200           1,538,300                  462,400                 1,708,700
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG                250,500                   520,200           1,538,300                  468,400                 1,708,700
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC                250,500                   521,200           1,538,300                  468,400                 1,708,700
7 TỈNH BÌNH THUẬN                250,500                   505,200           1,538,300                  462,400                 1,708,700
8 TỈNH CÀ MAU                253,500                   510,200           1,553,300                  466,400                  371,500               1,726,700
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ                257,500                   518,700           1,542,300                  474,400                 1,708,700
10 TỈNH DAKLAK                255,500                   515,200           1,569,300                  471,400                 1,745,700
11 TỈNH DAK NÔNG                255,500                   515,200           1,569,300                  471,400                 1,745,700
12 TỈNH ĐỒNG NAI                249,500                   503,200           1,531,300                  463,400                 1,715,700
13 TỈNH ĐỒNG THÁP                248,500                   501,200           1,525,300                  462,400                 1,708,700
14 TỈNH HẬU GIANG                253,500                   510,200           1,553,300                  462,400                 1,708,700
15 TỈNH KHÁNH HÒA                253,500                   510,200           1,553,300                  466,400                 1,726,700
16 TỈNH KIÊN GIANG                253,500                   510,200           1,553,300                  462,400                 1,708,700
17 TỈNH LÂM ĐỒNG                253,500                   510,200           1,553,300                  466,400                 1,726,700
18 TỈNH LONG AN                249,500                   503,200           1,531,300                  467,400                 1,708,700
19 TỈNH NINH THUẬN                256,500                   526,200           1,572,300                  472,400                 1,749,700
20 TỈNH SÓC TRĂNG                251,500                   507,200           1,544,300                  462,400                 1,708,700
21 TỈNH TÂY NINH                251,500                   507,200           1,544,300                  463,400                 1,715,700
22 TỈNH TIỀN GIANG                249,500                   503,200           1,531,300                  462,400                 1,708,700
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                259,500                   530,200           1,595,300                  479,500                 1,772,850
24 TỈNH TRÀ VINH                251,500                   507,200           1,544,300                  462,400                 1,708,700
25 TỈNH VĨNH LONG                251,500                   507,200           1,544,300                  466,400                 1,726,700
26 TỈNH GIA LAI                262,500                   530,200           1,616,300                  489,400                 1,800,700
27 TỈNH KON TUM                262,500                   530,200           1,616,300                  480,400                 1,782,200
28   TỈNH HẢI DƯƠNG                  278,750                      511,000                  466,400               1,802,850
29   TỈNH LẠNG SƠN                  278,750                      526,000                  487,400               1,802,850
30   TỈNH QUẢNG NINH                  278,750                      511,000                  467,400               1,802,850
31   TỈNH NAM ĐỊNH                  278,750                      515,000                  471,400               1,802,850
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                  278,750                      506,000                  461,400               1,802,850
33   TỈNH THÁI BÌNH                  278,750                      513,000                  468,400               1,802,850
34   TỈNH HƯNG YÊN                  278,750                      512,000                  467,400               1,802,850
35   TỈNH BẮC GIANG                  278,750                      520,000                  481,400               1,802,850
36   TỈNH BẮC NINH                  278,750                      514,000                  475,400               1,802,850
37   TỈNH HÀ GIANG                            -                        574,000                  508,900               1,889,850
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI                  278,750                      515,000                  471,400               1,802,850
39   TỈNH LÀO CAI                            -                        582,000                  528,900               1,889,850
40   TỈNH HÀ NAM                  278,750                      510,000                  468,400               1,802,850
41   TỈNH THÁI NGUYÊN                  278,750                      543,000                             -                 1,863,850
42   TỈNH PHÚ THỌ                  278,750                      522,000                  483,400               1,802,850
43   TỈNH SƠN LA                  278,750                      557,000                  521,400               1,802,850
44   TỈNH VĨNH PHÚC                  278,750                      537,000                  492,400               1,863,850
45   TỈNH YÊN BÁI                            -                        559,500                             -                 1,899,350
46   TỈNH HÒA BÌNH                            -                        543,500                             -                 1,899,350
47   TỈNH TUYÊN QUANG                            -                        555,500                             -                 1,899,350
50   TỈNH HÀ TĨNH                            -                        537,500                             -                 1,838,350
51   TỈNH NGHỆ AN                            -                        530,500                             -                 1,838,350
52   TỈNH QUẢNG NAM                            -                     542,701           1,660,486                  516,096                  490,653               1,915,639
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            -                     530,828           1,660,486                  521,096                  490,653               1,915,639
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                            -                     535,755           1,674,395                  521,335                             -                              -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                            -                     516,789           1,601,069                  521,335                  506,068                            -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                            -                     530,447                         -                               -                               -                              -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                            -                     530,833           1,660,486                             -                               -                              -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                            -                     488,406           1,442,013                             -                               -                              -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                            -                     510,833           1,660,486                             -                               -                              -