Skip to content

31/10/2022 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 11/2022

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG            223,500               449,200        1,362,800              408,400             1,506,200
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU            224,500               451,200        1,368,800              409,400             1,513,200
3 TỈNH BẠC LIÊU            224,500               451,200        1,368,800              409,400             1,513,200
4 TỈNH BẾN TRE            223,500               449,200        1,362,800              408,400             1,506,200
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG            223,500               464,200        1,362,800              414,400             1,506,200
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC            223,500               465,200        1,362,800              414,400             1,506,200
7 TỈNH BÌNH THUẬN            223,500               449,200        1,362,800              408,400             1,506,200
8 TỈNH CÀ MAU            226,500               454,200        1,377,800              412,400              322,000           1,524,200
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ            230,500               462,700        1,366,800              420,400             1,506,200
10 TỈNH DAKLAK            228,500               459,200        1,393,800              417,400             1,543,200
11 TỈNH DAK NÔNG            228,500               459,200        1,393,800              417,400             1,543,200
12 TỈNH ĐỒNG NAI            222,500               447,200        1,355,800              409,400             1,513,200
13 TỈNH ĐỒNG THÁP            221,500               445,200        1,349,800              408,400             1,506,200
14 TỈNH HẬU GIANG            226,500               454,200        1,377,800              408,400             1,506,200
15 TỈNH KHÁNH HÒA            226,500               454,200        1,377,800              412,400             1,524,200
16 TỈNH KIÊN GIANG            226,500               454,200        1,377,800              408,400             1,506,200
17 TỈNH LÂM ĐỒNG            226,500               454,200        1,377,800              412,400             1,524,200
18 TỈNH LONG AN            222,500               447,200        1,355,800              413,400             1,506,200
19 TỈNH NINH THUẬN            229,500               470,200        1,396,800              418,400             1,547,200
20 TỈNH SÓC TRĂNG            224,500               451,200        1,368,800              408,400             1,506,200
21 TỈNH TÂY NINH            224,500               451,200        1,368,800              409,400             1,513,200
22 TỈNH TIỀN GIANG            222,500               447,200        1,355,800              408,400             1,506,200
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            232,500               474,200        1,419,800              425,500             1,570,350
24 TỈNH TRÀ VINH            224,500               451,200        1,368,800              408,400             1,506,200
25 TỈNH VĨNH LONG            224,500               451,200        1,368,800              412,400             1,524,200
26 TỈNH GIA LAI            235,500               474,200        1,440,800              435,400             1,598,200
27 TỈNH KON TUM            235,500               474,200        1,440,800              426,400             1,579,700
28   TỈNH HẢI DƯƠNG              251,750                  457,000              416,900           1,600,350
29   TỈNH LẠNG SƠN              251,750                  472,000              437,900           1,600,350
30   TỈNH QUẢNG NINH              251,750                  457,000              417,900           1,600,350
31   TỈNH NAM ĐỊNH              251,750                  461,000              421,900           1,600,350
32  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              251,750                  452,000              411,900           1,600,350
33   TỈNH THÁI BÌNH              251,750                  459,000              418,900           1,600,350
34   TỈNH HƯNG YÊN              251,750                  458,000              417,900           1,600,350
35   TỈNH BẮC GIANG              251,750                  466,000              431,900           1,600,350
36   TỈNH BẮC NINH              251,750                  460,000              425,900           1,600,350
37   TỈNH HÀ GIANG                      520,000              471,400           1,687,350
38   THÀNH PHỐ HÀ NỘI              251,750                  461,000              421,900           1,600,350
39   TỈNH LÀO CAI                      528,000              491,400           1,687,350
40   TỈNH HÀ NAM              251,750                  456,000              418,900           1,600,350
41   TỈNH THÁI NGUYÊN              251,750                  489,000             1,661,350
42   TỈNH PHÚ THỌ              251,750                  468,000              433,900           1,600,350
43   TỈNH SƠN LA              251,750                  503,000              471,900           1,600,350
44   TỈNH VĨNH PHÚC              251,750                  483,000              442,900           1,661,350
45   TỈNH YÊN BÁI                      505,500             1,696,850
46   TỈNH HÒA BÌNH                      489,500             1,696,850
47   TỈNH TUYÊN QUANG                      501,500             1,696,850
50   TỈNH HÀ TĨNH                      483,500             1,635,850
51   TỈNH NGHỆ AN                      476,500             1,635,850
52   TỈNH QUẢNG NAM                      -                 486,701        1,484,986              462,096              441,153           1,713,139
53   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      -                 474,828        1,484,986              467,096              441,153           1,713,139
54   TỈNH THỪA THIÊN HUÊ                      -                 479,755        1,498,895              467,335                      -                        -  
55   TỈNH QUẢNG TRỊ                      -                 460,789        1,425,569              467,335              456,568                      -  
56   TỈNH QUẢNG BÌNH                      -                 474,447                   -                        -                        -                        -  
57   TỈNH QUẢNG NGÃI                      -                 474,833        1,484,986                      -                        -                        -  
58   TỈNH PHÚ YÊN                      -                 432,406        1,266,513                      -                        -                        -  
59   TỈNH BÌNH ĐỊNH                      -                 454,833        1,484,986                      -                        -                        -